Lutowe wydanie miesięcznika "W nowej roli"

Szanowni Państwo, miło mi poinformować o nominacji spółdzielni mleczarskiej OSM Radomsko do 5 edycji prestiżowej Europejskiej Nagrody za Innowacje Spółdzielcze, organizowanej przez Cogeca. OSM Radomsko zostało zgłoszone przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego i Krajową Radę Izb Rolniczych. Kolejny etap konkursu będzie polegał na dalszej selekcji zgłoszeń przez Komitet Organizacyjny. Do końca lutego zostaną ogłoszeni finaliści w poszczególnych kategoriach. Gratulujemy nominacji i życzymy sukcesu w kategorii „Tworzenie wartości społecznej’’.

“Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji” napisała powieściopisarka Maria Dąbrowska. Pani Alicja Hans - kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczku opisuje w artykule na  stronie 8 i 9 miesięcznika „W nowej roli” dlaczego warto i trzeba czytać książki.  Zachęcajmy zatem nasze dzieci do czytania książek, a przede wszystkim sami je czytajmy.

W areale uprawy zbóż w Polsce jęczmień jary w siewie czystym zajmuje czwarte miejsce po pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i życie ozimym, mając zdecydowanie duże znaczenie w całokształcie gospodarki zbóż jarych. Pani Iwona Michalska z COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie na stronie 10 i 11 przedkłada uniwersalność wykorzystania ziarna jęczmienia jarego zarówno w paszy, jak i w przemyśle spożywczym oraz przedstawia opis 12 nowych odmian zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze w roku 2021.

Wszystkiego dobrego!

Bronisław Węglewski

Prezes Izby Rolniczej Wojewodztwa Łódzkiego