Majowy miesięcznik "W nowej roli"

Szanowni Państwo, zachęcam do przeczytania majowego wydania „W nowej roli”, szczególnie Tematu numeru. Niestety kryzysu zbożowy oraz kryzys na pozostałych rynkach artykułów rolno-spożywczych ma wpływ na sytuację polskich rolników. Słabość polskich rolników to słabość Polski, dlatego domagamy się przywrócenia ceł i kontyngentów na ukraińskie produkty rolno-spożywcze. Jako izby rolnicze domagamy się działań krajowych i na forum organów UE oraz zaangażowanie innych krajów. Jako rolnicy z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, będziemy uczestniczyć w proteście 23 maja 2023 r. w Brukseli. Postulujemy, m.in.: o stworzenie specjalnego funduszu na pomoc rolnikom z Europy Środkowo-Wschodniej szczególnie dotkniętych skutkami rosyjskiej inwazji na Ukrainę - finansowanego spoza środków przeznaczonych na Wspólną Politykę Rolną i o szybsze reakcje organów Unii Europejskiej na bieżącą sytuację ekonomiczną w sektorze rolnym. Nasze wspólne postulaty publikujemy na stronie 9.

Niestety dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Odeszła od nas Ewa Stachura-Kruszewska, długoletnia Prezes Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, wielki Przyjaciel Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Składamy ogromne wyrazy współczucia Rodzinie, Bliskim, Przyjaciołom, całemu Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.

Bronisław Węglewski

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego