Materiał siewny - apel IRWŁ

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Bronisław Węglewski wnioskował o podjęcie działań przez Krajową Radę Izb Rolniczych o zmianę zasady określenia stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. Obecnie w myśl art. 40c ust.6 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, corocznie do dnia 30 września, określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. W latach ubiegłych rolnik w dniu składania wniosku o dopłaty znał wysokość  stawek  dopłat.  Producenci rolni są niezadowoleni z obowiązujących zasad, ponieważ za zakupiony jesienią materiał siewny otrzymują dopiero dopłaty w okresie 1, 5 roku. Z dniem 27 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2016 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2016  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1542). Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego negatywnie zaopiniowała ww. projekt z uwagi na to, że propozycje stawek są  krzywdzące dla rolników. W czasie, kiedy  sytuacja w rolnictwie jest trudna z uwagi na niskie ceny za płody rolne oraz wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych zostaje zmniejszone wsparcie za zakup materiału siewnego. Izba Rolnicza Województwa Łodzkiego zaapelowała do KRIR o podjęcie działań, aby wysokość stawek była znana w dniu składania wniosku i rolnik otrzymywał zwrot  w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, a wysokość  stawek dopłat do materiału siewnego były co roku wyższe a nie niższe.