O problemach producentów i Krajowych Dni Ziemniaka - Kalinowa 2017 w Radio Ziemi Wieluńskiej

Wykorzystując fakt, że w ostatnich latach w istotny sposób udało się ograniczyć występowanie bakterii Cms, czyli bakteriozy pierścieniowej w naszym kraju, resort rolnictwa wystąpił z inicjatywą rewizji dotychczasowych zasad wysyłki ziemniaków z Polski na rynki innych państw członkowskich. Ostatecznie, w wyniku przeprowadzonych negocjacji, osiągnięto akceptację dla szeregu uproszczeń dotychczasowych zasad wysyłki. Wprowadzone ułatwienia polegają m.in. na możliwości wysyłania bulw ziemniaków bez konieczności ich badania, jeżeli pochodzą one z gospodarstwa uznanego przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa za miejsce produkcji wolne od bakteriozy pierścieniowej.

Na ten temat, a także o planowanych w dniach 26-27 sierpnia XXIV Krajowych Dniach Ziemniaka w Kalinowej w gminie Błaszki, rozmowa z przedstawicielami Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Rady Powiatowej IRWŁ w Sieradzu - Janem Kołodziejczykiem i Jerzym Wróblem w Radio Ziemi Wieluńskiej (wywiad - klik zdjęcie).