Od 1 lipca ruszyły arbitraże w szkodach łowieckich

Na powołanie do życia arbitrażu zdecydowały się Krajowa Rada Izb Rolniczych wspólnie z Polskim Związkiem Łowieckim. A chodzi o uniknięcie wieloletnich procesów sądowych i skrócenie sporu do maksymalnie 6 miesięcy. \Rolnicy, którzy czują się pokrzywdzeni niską wyceną strat w uprawach, mogą od 1 lipc 2022 roku skorzystać z sądów polubownych. To krótsza i tańsza droga do dochodzenia swoich praw niż rozprawa przed sądem powszechnym.

Lista arbitrów Sądu Polubownego w sprawach szkód łowieckich rekomendowanych przez Krajową Radę Izb Rolniczych

.