Odpowiedzi Ministerstwa Rolnictwa na postulaty IRWŁ

Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski otrzymał zestaw dokumentów z MRiRW, będących odpowiedzią na wnioski i postulaty dotyczące problemów polskiego rolnictwa, które Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego zgłaszała do Ministra Krzysztofa Jurgiela. Zostały one zarejestrowane jako zadania o numerach: 673, 676, 677, 678, 680, 681, 684, 790, 791, 792. Kopie kart, dołączone w wersji elektronicznej, zawierają informacje na temat sposobu rozpatrzenia wniosków i postulatów. W piśmie przewodnim do Prezesa Bronisława Węglewskiego, Minister Krzysztof Jurgiel zapewnia, że propozycje IRWŁ są na bieżąco wykorzystywane w pracach legislacyjnych i programowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

Zadanie 673 - Podjęcie działań interwencyjnych na rynku trzody chlewnej

Zadanie 676 - Podjęcie działań interwencyjnych na rynku mleka 

Zadanie 677 - Podjecie działań mających na celu wydłużenie terminu stosowania nawozów naturalnych za względu na zmianę warunków atmosferycznych

Zadanie 678 - Przywrócenie wysokości dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany sprzed 22.04.2015 r. 

Zadanie 680 - Podjęcie działań mających na celu stworzenie nowoczesnego monitoringu suszy ze stacjami pomiaru w szkołach rolniczych

Zadanie 681 - Wsparcie działań związanych z niwelowaniem szkód łowieckich

Zadanie 684 - Uproszczenie procedury zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Zadanie 790 - Podjęcie działań mających na celu zmianę rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 374/2014 z dnia 14.04.2014 r. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy

Zadanie 791 - Przedstawienie informacji o wydatkowaniu środków z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych za 2015 r. 

Zadanie 792 - Podjęcie działań interwencyjnych na rynku drobiu z powodu drastycznego  spadku cen