Odpowiedzi ministerstwa rolnictwa na wnioski IRWŁ oraz karty zadań

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski otrzymał pismo od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela z odpowiedzią na wnioski i postulaty dotyczące problemów polskiego rolnictwa przesłane przez IRWŁ. Wnioski te zostały zarejstrowane jako zadania. Ponadto propozycje Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego będą na bieżąco wykorzystywane w pracach legislacyjnych i programowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Pismo przewodnie - wniosek 134 

Karta zadań 1085

karta zadań 1086

karta zadań 1087

karta zadań 1088

karta zadań 1089

karta zadań 1090

karta zadań 1091

karta zadań 1092

karta zadań 1093