Opinia do zmian w "Restrukturyzacji małych gospodarstw"

W odpowiedzi na pismo MRiRW, przy którym przekazano projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w dniu 5 grudnia 2016 r. samorząd rolniczy przekazał swoją opinię.

Zdaniem izb rolniczych propozycja przeniesienia z biur powiatowych ARiMR do oddziałów regionalnych  ARiMR spraw związanych z przyznawaniem, wypłatą oraz zwrotem pomocy finansowej  w  ramach poddziałania ,,Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest poważnym utrudnieniem administracyjnym dla drobnych rolników, co może skutkować zniechęceniem do skorzystania przez nich z ww. działania.

Ponadto, proponowana kwota pomocy może być uznana za stosunkowo niską w stosunku do określonych wymogów do jej uzyskania, dlatego, zdaniem samorządu rolniczego, dodatkowe utrudnienie dla rolników przy składaniu wniosków, którym jest konieczność dotarcia w tym celu do oddziału regionalnego ARiMR nie powinno być wprowadzane.

(Źródło: KRIR)