Opinia samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objętych ochroną gatunkową

Opinia samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objętych ochroną gatunkową

Dnia 6.05.2016r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przesłał uwagi do Ministra Środowiska, Pana Jana Szyszko do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objętych ochroną gatunkową.

Zdaniem samorządu rolniczego w ww. rozporządzeniu należy uregulować szkody wyrządzone przez takie gatunki zwierząt jak: gęś zbożowa, muflon, kormoran czarny, żurawie, łabędzie, gęsi, kormorany i czaple. Zwierzęta te wyrządzają poważne szkody w uprawach rolnych, a rolnikom nie przysługują odszkodowania.

Ponadto w projektowanym rozporządzeniu zdaniem Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w § 2 ust. 8 należy skrócić termin wyznaczony do przekazania dokumentów z proponowanych 30 dni do 7. Podany w projekcie termin jest zbyt długi, co niepotrzebnie przedłuża toczące się postępowanie.

W § 3 ust. 11 samorząd rolniczy proponuje skrócić termin wyliczenia wysokości odszkodowania z 40 dni do 14. Propozycja tak długiego terminu nie znajduje żadnego uzasadnienia. 14 dni to wystarczająco dużo czasu na wyliczenie wysokości odszkodowania. (opinia KRIR do pobrania>>>)

Ponadto przekazano opinie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej (do pobrania>>>) oraz Podlaskiej Izby Rolniczej (do pobrania>>>).