Pierwsze posiedzenie Rady ds. Kobiet Wiejskich i ich Rodzin

9 czerwca 2017 roku w siedzibie IRWŁ odbyło się pierwsze posiedzenie Rady ds. Kobiet Wiejskich i ich Rodzin. W obradach Rady uczestniczyli zaproszeni goście: Jolanta Zięba-Gzik Członek Zarządu Województwa Łódzkiego pod której patronatem działa Rada, Ewa Wardęga – Pełnomocnik Wojewody Łódzkiego ds. Równego Traktowania, a także Członek Honorowy Rady – Anna Bieniawska Dyrektor Biura Regionalnego TUW „TUW” w Łodzi. Obrady otworzył Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – Bronisław Węglewski. W obradach pań uczestniczył również Andrzej Komala – Wiceprezes IRWŁ. Zgromadzone Panie wybrały spośród swojego grona - Prezydium Rady ds. Kobiet Wiejskich i ich Rodzin. Przewodniczącą została Ewa Bednarek (powiat poddębicki), I zastępczynią - Donata Wrona (powiat łowicki), II zastępczynią - Marzena Lenart (powiat zgierski). Członkiniami Prezydium zostały: Aleksandra Brdoń (powiat łódzki-wschodni), Kamila Dobroń (powiat sieradzki), Ewa Sygitowicz (powiat tomaszowski), Ewa Zatoń –Smok (powiat sieradzki). Działalność Rady będzie się skupiać m.in. na: integracji i reintegracji zawodowej i społecznej kobiet wiejskich i ich rodzin, ochronie i promocji zdrowia, działaniu na rzecz poprawy warunków życia i pracy na wsi.