Pismo IRWŁ do KRIR w sprawie szacowania szkód łowieckich

W związku z postulatami rolników zgłaszanymi podczas obrad VII/V Walnego Zgromadzenia IRWŁ w sprawie szacowania szkód łowieckich w uprawach rolnych, Zarząd IRWŁ zawnioskował aby w składzie zespołu szacującego szkody łowieckie brał udział pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Pracownicy posiadają wiedzę z zakresu rolnictwa, doświadczenie, opracowują kalkulacje opłacalności produktów rolnych i zdaniem rolników są najbardziej kompetentnymi osobami. Pismo w tej sprawie zostało do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych.