Pismo w sprawie wniosków Rady Powiatowej IRWŁ w Poddębicach

Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego,  mając na uwadze wnioski zgłoszone przez Radę Powiatową IRWŁ w Poddębicach, wystosował pismo do Krajowej Rady Izb Rolniczych o podjęcie działań mających na celu w programie „Tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” zmianę zapisu, aby umożliwić w nim udział tym, którzy będąc współwłaścicielami lub domownikami gospodarstw nie byli fizycznymi beneficjentami programu. Programy są przypisane do konkretnego wnioskodawcy (pesela, regonu). Zgodnie z  obowiązującymi przepisami, o pomoc może ubiegać się podmiot, który m.in. nie uzyskał pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Następny wniosek zgłoszony przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Poddębicach dotyczy  ujednolicenia warunków ogólnych  stosowanych w ubezpieczeniach upraw i zwierząt gospodarskich.