Planowane prace Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Podczas 40. Posiedzenia Sejmu RP zaplanowane zostały poniższe posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 19 kwietnia 2017 o godz. 11:00 -  Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania projektu inicjatywy ustawodawczej w zakresie spółdzielczości rolniczej  - Propozycje rozwiązań problemów związanych ze spółdzielczością rolniczą – głos partnerów społecznych. 20 kwietnia 2017 r. o godz. 12:00  – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  rozpatrzy podczas pierwszego czytania poselskie projekty ustaw o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - druk nr 1308 - uzasadnia poseł Norbert Kaczmarczyk oraz druk nr 1429 - uzasadnia poseł Paulina Hennig-Kloska.

O godzinie 14:00  – odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 1481) - przedstawia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

21 kwietnia 2017 r. o godz. 10:00  – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  oraz Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  rozpatrzą rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424).

19 kwietnia 2017 r. spotka się również Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi aby zapoznać się z informacją Agencji Rynku Rolnego dotyczącą prognozy sytuacji na podstawowych rynkach rolnych.