Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Przypominamy, że na portalu internetowym ,,Platforma Sygnalizacji Agrofagów" (www.agrofagi.com.pl) można znaleźć wiele cennych informacji wspomagających przestrzeganie wytycznych integrowanej produkcji i ochrony roślin uprawnych.

Najważniejszą funkcją Platformy Sygnalizacji Agrofagów" jest możliwość publicznego korzystania z wyników monitorowania organizmów szkodliwych w uprawach roślin rolniczych, który jest prowadzony w około 350 punktach na terenie kraju. Uprawy objęte monitorowaniem to pszenica ozima, rzepak ozimy. kukurydza, ziemniak, burak cukrowy i bobowate grubonasienne.

W zakładce Zwalczanie agrofagów dostępne są przydatne informacje, takie jak:

Programy dla integrowanej ochrony roślin

Wykaz środków ochrony roślin dla Integrowanej Produkcji

Ochrona upraw ogrodniczych

Łączne stosowanie agrochemikaliów

Programy zapobiegania odporności organizmów szkodliwych

Wyszukiwarka środków ochrony roślin

Etykiety środków ochrony roślin

Rejestr środków ochrony roślin

Rejestr substancji podstawowych

Ulotki z zakresu ochrony roślin

Informacje dodatkowe

Wybrane agrofagi najważniejszych roślin uprawnych - materiały dydaktyczne.

 

Z platformy można pobrać Metodyki i poradniki:

Metodyki integrowanej ochrony roślin

Integrowana Ochrona i Europejski Zielony Ład

Metodyki integrowanej produkcji roślin (IP)

Poradniki Sygnalizatora

Ochrona roślin bezpieczna dla zapylaczy

Ochrona upraw przed zwierzyną łowną

Uwaga na nielegalne środki ochrony roślin

Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin

Technika ochrony roślin

Krajowy plan działania

Kodeks dobrej praktyki ochrony roślin

Platformę prowadzi Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach w ramach Dotacji Celowej MRiRW.

Źródło: KRIR