Pomoc suszowa 2019 - informacja

ARiMR informuje, że kończy się wypłacanie pomocy suszowej z pomocy de minimis dla wniosków złożonych do 14 października oraz z pomocy publicznej dla wniosków złożonych do 15 października. Niektóre biura powiatowe już zakończyły wypłatę tych środków. Pozostałe zakończą lada chwila. Zaraz po przelaniu środków z tej puli będzie wypłacana pomoc dla wniosków złożonych w dalszych terminach.

Aktualizacja z 15 kwietnia 2020 roku

ARiMR otrzymała kolejne środki - 280 mln na wypłatę pomocy suszowej, zatem rozpocznie wydawanie kolejnych decyzji.

 

Aktualizacja z 28 kwietnia 

Pomoc suszowa – ARiMR sukcesywnie realizuje wypłaty

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznowiła wypłaty pomocy suszowej dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w 2019 roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. W ciągu zaledwie czterech dni na konta rolników Agencja przelała kolejne 93 mln zł.

280 mln zł – to najnowsza pula środków na realizację wypłat z tytułu tzw. pomocy suszowej, która w ostatnim czasie wpłynęła na konta ARiMR. W niespełna cztery dni, Agencja wypłaciła poszkodowanym rolnikom z terenu całego kraju ponad 93 mln zł. W województwie łódzkim wydanych zostało już łącznie ponad 22,5 tys. decyzji na kwotę pomocy 61,8 mln zł (jest to stan na 28.04.2020). ARiMR realizuje wypłaty pomocy suszowej na bieżąco w miarę otrzymywanych na ten cel środków.

Po ubiegłorocznej suszy rolnicy w całym kraju złożyli prawie 355 tys. wniosków o odszkodowania z tytułu poniesionych strat na kwotę ponad 2,3 mld zł. W województwie łódzkim złożonych zostało wówczas 44390 wniosków.

(Źródło: Łódzki Oddział Regionalny Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)