Posiedzenie Rady Powiatowa IRWŁ w Sieradzu

W dniu 28 września 2017 r. w Hodowli Roślin Kalinowa odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Sieradzu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący RP – Jan Kołodziejczyk, witając zaproszonych gości, delegatów RP oraz rolników. Posiedzenie rady zaszczycili swoją osobą goście: Jerzy Kuzański – Dyrektor Biura IRWŁ, Józef Kokoszka – Wiceprzewodniczący NSZZ RI Solidarność Województwa Łódzkiego, Mariusz Bądzior – Starosta Sieradzki, Andrzej Ostrowicz – Prezes Stowarzyszenia Polski Ziemniak, Małgorzata Jasek –OSM „WART-MILK” w Sieradzu, Sławomir Przybyłek – Prezes Zarządu HR Kalinowa, Anna Jankowska – Kierownik WIORiN w Sieradzu, Jacek Hillebrand – Kierownik ARiMR w Sieradzu, Michał Bartnicki – Firma Belchim, Leszek Przewłocki – Powiatowy Lekarz Weterynarii, Stanisław Stefański – Dyrektor BGŻ w Sieradzu, Marian Hadrian – PZPRZ, Pan Jan Kołodziejczyk przedstawił informację z działalności RP w Sieradzu. Pan Jerzy Kuzański opowiedziała o działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Podczas Posiedzenia Rady Powiatowej przedstawiono i poruszono następujące kwestie:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, które weszło w życie w dniu 18 lipca 2017 roku, w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji. Izby Rolnicze zostały zobowiązane do wydawania opinii dla Komorników Sądowych w przedmiocie tego, czy wskazane składniki majątku dłużnika są niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego przez dłużnika. Obecnie do biura IRWŁ wpłynęło 25 wniosków w tej sprawie.

Stanowisko KRIR w sprawie rolników poszkodowanych przez nawałnice w lipcu br.

Zmiany prawa w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;

Szkody łowieckie – wydawanie opinii, finansowanie szkód oraz o obecności delegatów IRWŁ w komisji do szacowania szkód łowieckich;

Wprowadzane od 1 lipca br. przez państwa zrzeszone w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAUG) - Federacje Rosyjską, Białoruś, Kazachstan, Armenie, Kirgistan, nowe wymagania fitosanitarne w przypadku niektórych roślin odnoszą się do miejsca lub pola ich uprawy;

Zasady których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz przed wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF);

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej - nabór wniosków od 28 września do 27 października 2017 r.

Od 25 września do 24 października 2017 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi".

W terminie 5 - 18 października 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa.

Na zakończenie odbyło się szkolenie pt. „Uprawa zbóż, ziemniaków oraz innych roślin w gospodarstwach powiatu sieradzkiego”. W szkoleniu zorganizowanym przez Radę Powiatową Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Sieradzu, wzięli udział rolnicy z powiatu sieradzkiego.

Szkolenie w formie wykładów z użyciem narzędzi multimedialnych poprowadzili: Pan Jerzy Wojciechowski – Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Opolu; Pan Jerzy Wróbel – Firma AGROSAD; Pan Sławomir Przybyłek – HR Kalinowa; Pan Marian Hadrian – Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych; Pan Michał Bartnicki – Firma Belchim; Pan Andrzej Ostrowicz – Stowarzyszenie Polski Ziemniak; Pan Jacek Hillebrand – Kierownik ARiMR w Sieradzu.

     Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi upraw zbóż, ziemniaków i innych roślin. Prowadzący szkolenie opowiedzieli dlaczego tak ważne jest badanie gleb, których wyniki stanowią podstawę dobrych zbiorów. Podzielili się wiedzą i doświadczeniem jak osiągać wysokie plony przy niewielkich nakładach. Przedstawili skuteczne sposoby ochrony roślin przed chorobami (Firma Belchim) oraz jakie odmiany roślin są najlepsze do uprawiania. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z perspektywami rozwoju swojego gospodarstwa, zwłaszcza rozwoju dla młodego rolnika. Chętne osoby mogły przystąpić do „Stowarzyszenia Polski Ziemniak”. Wszystkie porady na udany plon znajdzie Państwo w październikowym wydaniu „W Nowej Roli”. Na zakończenie rolnicy mogli porozmawiać z Prowadzącymi szkolenia, oraz wymienić się doświadczeniami.

Daniel Mucha

Specjalista ds. Obszarów Wiejskich i obsługi Rady Powiatowej