Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Poddębickiego

W dniu 15.03.2023 roku w siedzibie GS „Samopomoc Chłopska” odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Poddębickiego wraz ze szkoleniem. Posiedzenie rady otworzyła Pani Przewodnicząca Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Poddębickiego  Ewa Bednarek, która powitała  wszystkich uczestników posiedzenia. W posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście:  Prezes IRWŁ Pan Bronisław Węglewski, kierownik PZDR Pani Anna Urbaniak, pełniący obowiązki naczelnika ARiMR Pan Andrzej Chwiała oraz członkowie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Poddębickiego. Podczas posiedzenia zostały przedstawione bieżące informacje z działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Przed przystąpieniem porządku obrad  Pani  Anna Księżak menadżer banku BNP Paribas przedstawiła aktualną ofertę wsparcia  w projektach inwestycyjnych dla rolników. Podczas posiedzenia Pani Anna Urbaniak kierownik PZDR przedstawiła informację o dopłatach bezpośrednich w szczególności o ekoschematach, jako nowej możliwości rozwoju gospodarstw rolnych. Następnie Pan Andrzej Chwiała naczelnik ARiMR przedstawił informacje o zakończonej kampanii wniosków o dopłaty obszarowe w  roku 2022 oraz poinformował o złożonych wnioskach o dopłaty bezpośrednie, które zaczęły wpływać do ARiMR  w dniu 15.03.2023 o godzinie 10. Następnie Pan Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski przedstawił informację o działalności Izby Rolniczej oraz  aktualnej sytuacji na rynku rolnym. Pan Prezes przekazał również informację delegatą informację o zbliżających się wyborach walnego zgromadzenia izb rolniczych. Wybory zgodnie z uchwałą KRIR zaplanowano na 24.09.2023 roku. W dalszej części spotkania  Członkowie Rady IRWŁ Powiatu Poddębickiego przystąpili do zgłaszania wniosków. Członkowie Rady IRWŁ Powiatu Poddębickiego są zaniepokojeni tym co się dzieje teraz  w rolnictwie i wnioskują o :

1.  Uproszczenie procedury wypełniania wniosków  szczególnie w kampanii 2023 , ze względu na podanie nie wystarczających  informacji w kampanii 2023.

2.   Natychmiastową interwencje na  rynku zboża i mleka z powodu drastycznej obniżki cen skupu.

Na zakończenie Pani Przewodnicząca Ewa Bednarek zamknęła obrady i podziękowała za przybycie delegatą oraz przybyłym gością.

Oliwia Dominowska

Specjalista ds. obszarów wiejskich i obsługi rady powiatowej