Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Rawskiego

W dniu 02 czerwca 2017 r. w Świetlicy Środowiskowej w Regnowie (powiat rawski) odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Rawskiego. Obradom przewodniczył Pan Mariusz Cheba Przewodniczący Rady oraz członek Zarządu IRWŁ. W obradach uczestniczyli delegaci oraz zaproszeni goście: Pani Bożena Cichowicz Kierownik Biura Powiatowego ARiMR, Pani Małgorzata Chojecka Naczelnik w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pani Iwona Kacprzyk i Pan Jarek Kijo z Firmy NovaFarm. Pani Bożena Cichowicz Kierownik BP ARiMR w Rawie Mazowieckiej omówiła bieżąca działalność ARiMR. Procedury szacowania szkód
w gospodarstwach rolnych  na skutek niekorzystnych działań atmosferycznych omówił Pan Mariusz Cheba, który jest Kierownikiem Referatu Infrastruktury
i Zasobów Naturalnych w Urzędzie Gminy w Regnowie i należy to jego zakresu obowiązków. Rada Powiatowa IRWŁ w Rawie Maz. podjęła na posiedzeniu następujące wnioski. Kryteria szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi były jednakowe w całym kraju. W rozporządzeniu odnośnie szacowania szkód umieścić zapis „Do powierzchni  na której wystąpiła szkoda”. Przy szacowaniu szkód uwzględnić straty w środkach trwałych, które spowodowane zostały wystąpieniem niskich temperatur sięgających -30 stopni Celsjusza utrzymujących się w okresie zimowym na terenie powiatu rawskiego. Temperatury te spowodowały duże straty w drzewostanie. Środki finansowe niewykorzystane na dopłaty do ubezpieczeń zostały przesunięte na pomoc gospodarstwom poszkodowanym wskutek niekorzystnych działań atmosferycznych.

Rekompensaty za straty spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nie były tylko w formie kredytów. Proponowana pomoc powinna dotyczyć:

- bezzwrotna pomoc finansowa,

- odroczenia terminu spłat zaciągniętych kredytów,

- preferencyjne kredyty.

Wniosek o wcześniejsze przygotowanie dopłat do ubezpieczeń do upraw na przyszły rok tak,  żeby polisy były już zawarte przed ewentualnymi niekorzystnymi działaniami atmosferycznymi, bo obowiązuje
2 tygodniowy okres karencji. Po posiedzeniu Firma Nova Farm przedstawiła swoją ofertę handlową
i zaprezentowała najnowszy model ciągnika sadowniczego marki Iseki.

Małgorzata Rosa

Specjalista ds. obszarów wiejskich  i obsługi rady powiatowej