Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Tomaszewskiego

W dniu 24 marca 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Powiatu Tomaszowskiego. Posiedzenie otworzył, przeprowadził i zakończył Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Tomaszowie Maz. Pan Dariusz Kowalczyk. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady Powiatowej IRWŁ w Tomaszowie Maz. oraz zaproszeni goście: Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pani Anna Dziubałtoska oraz Pracownik Powiatowego Zespołu Doradców Rolniczych w Tomaszowie Maz. Pan Michał Miniatorski (w zastępstwie za Kierownika PZDR Pana Kazimierz Malińskiego). Kierownik PZDR w Tomaszowie Maz. Pan Kazimierz Maliński, Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan Marcin Żegota, oraz członek Zarządu IRWŁ Pan Jacek Ossowicz nie mogli uczestniczyć w posiedzeniu. Porządek obrad został zrealizowany, omówione zostały następujące tematy. Przedstawiano najważniejsze informacje dotyczące działań zrealizowanych w latach 2022/2023. Omówiono bieżące sprawy z działalności instytucji rolniczych: Kierownik BP ARiMR w Tomaszowie Maz. Pani Anna Dziubałtoska, Powiatowy Zespołu Doradców Rolniczych w Tomaszowie Maz. Pan Michał Miniatorski. Głównym tematem posiedzenia było szczegółowe omówienie zmian i nowości jakie zostały wprowadzone w Płatnościach bezpośrednich – eWniosekPlus 2023.

Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Maz., złożyła wniosek z prośbą o podjęcie działań w następujących tematach:

1.    Zmiana godzin odbywania się prac serwisowych.

Wykonywanie przerw niezbędnych na przeprowadzenie prac serwisowych:

- w aplikacji eWniosekPlus,

- w Portalu IRZplus,

- elektronicznej ścieżki korespondencji z ARiMR w zakresie IRZ,

- elektronicznej ścieżki korespondencji z ARiMR w zakresie e-WniosekPlus

powinny odbywać się po godzinie 24:00.

 2.     Ograniczenie masowego napływu kukurydzy, zbóż. 

 

Karolina Galińska

Specjalista ds. obszarów wiejskich oraz obsługi RP