Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Bełchatowie

W dniu 29 września w Bełchatowie na Sali konferencyjnej budynku Gminy Bełchatów odbyło się siódme w V kadencji posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Pan Janusz Frydrychowski, przywitał delegatów oraz zaproszonych gości: Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pan Grzegorza Malickiego, Dyrektora biura Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Bełchatowie Pana Marcina Kopertowskiego oraz Wiceprezesa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Pana Andrzeja Komale.

Na posiedzeniu omówiono następujące tematy

1.  Sprawozdanie z działalności Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

     - Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

2. Bieżące informacje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

    - kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Bełchatowie.

3. Informacja na temat ubezpieczeń w rolnictwie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”  Łódź oddział Bełchatów- dyrektor Biura

4. Wydanie opinii o zmianę przeznaczenia na cele nieleśne i nierolnicze gruntów leśnych 

Posiedzenie miało charakter informacyjno-dyskusyjny wypracowano jeden wniosek.

Opinia nie została wydana ponieważ Pan Witold Niewidomski złożył wniosek w sprawie do informowania na następnym posiedzeniu Rady wszystkich delegatów o przekształceniu gruntów leśnych na cele nieleśnie i nierolnicze dotyczy ziemi w gminie Drużbice i możliwości  wydania wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów, oraz zaproszenie osób zainteresowanych tym przekształceniem by mogły przedstawić sprawę oraz odpowiedzieć na pytania delegatów.

Wioleta Rzeźnik

Specjalista ds. obszarów wiejskich

i obsługi Rady Powiatowej.