Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Powiecie Wieluńskim

Dnia 29 września 2020r.w Sali 101 Starostwa Powiatowego w Wieluniu odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Wieluniu. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Wieluniu – Pan Krzysztof Wróbel. Przywitał delegatów oraz zaproszonych gości w osobach: Pana Pawła Rychlika – Posła na Sejm RP, Pana Grzegorza Łuczaka – Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu, Pana Andrzeja Derkowskiego – Z-cę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu oraz przybyłych Delegatów Rady Powiatowej IRWŁ w Powiecie Wieluńskim.

Głównym tematem posiedzenia była trudna sytuacja w rolnictwie oraz informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu nt. ASF.

Poseł Paweł Rychlik został skrytykowany za to, że zagłosował za ustawą, która zdaniem izby rolniczej godzi w polskie rolnictwo. Pani Jolanta Mitka, stwierdziła, że szkoda, że ustawa nie została skonsultowana z rolnikami i Poseł podniósł rękę za tą ustawą. Każdy z nas jak jest rolnikiem nie może być zadowolony z takiej ustawy, która uderza w rolnictwo i całą gospodarkę. Stwierdziła także, że ustawa taka powinna być konsultowana z izbami rolniczymi, związkami, a takiej konsultacji nie było. Proponowana ustawa budzi niepokój , kontrowersje, obawy, nie tylko wśród producentów trzody chlewnej, bydła, czy drobiu. Jeśli zostanie przyjęta w takiej formie, będzie rzutowała na gospodarkę całego kraju. Główne zarzuty wobec procedowanej ustawy dotyczą także zakazu uboju rytualnego i zakazu hodowli zwierząt futerkowych.  Pan Paweł Jaśko stwierdził, że taki zakaz spowoduje spadek eksportu i utratę rynków przez polskich rolników, co odbije się na całej branży. Poseł RP – Paweł Rychlik stwierdził, że ustawa jest cały czas procedowana. Liczy na to, że ostateczny kształt pozwoli na osiągnięcie kompromisu. Jeśli chodzi o hodowlę zwierząt futerkowych, to jak przekonywał Pan Krzysztof Wróbel – Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ Powiecie Wieluńskim, to największy potentat w tej branży spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa i zapewnia zwierzętom odpowiednie warunki. Poseł stwierdził, że branża futrzarska nie przynosi realnych korzyści dla budżetu państwa i nie jest to istotna gałąź gospodarki. Jak stwierdziła Pani Jolanta Mitka, jedyną dobrą rzeczą, która wynika z procedowanej ustawy, to zjednoczenie środowiska rolniczego, które zamierza walczyć i nie dopuścić do przyjęcia tej ustawy. Członkowie Rady Powiatowej IRWŁ w Powiecie wieluńskim apelowali do Posła Pawła Rychlika, by przedstawił ich postulaty w Sejmie. Kolejnym tematem posiedzenia było ASF oraz zakup Broni Palmera na powiat wieluński. Lekarz Powiatowy w Wieluniu, Pan Grzegorz Łuczak, zwrócił się z prośbą do Delegatów, aby wnioskowali o zakup Broni Palmera na teren powiatu, która ma służyć usypianiu zwierząt   w szczególnych przypadkach, np. gdy zwierzę staje się agresywne i zagraża zdrowiu i życiu ludzi.  Problem jest dość złożony ale dość ważny. Chodzi o to, aby wszystkie gminy się na tę broń złożyły i korzystały z niej wspólnie. Ważnym tematem był też choroba ASF, która niestety się rozszerza na terenie kraju.         W Polsce od 17 lutego 2014r. do 2019r. 3924 przypadki., natomiast w 2020r. stwierdzono 3258 przypadków. Jeśli chodzi o ASF u świń od 2014r. do 2019r. odnotowano 46 ognisk. W 2020r. do 28.09 stwierdzono 97 ognisk.  87 ognisko zlokalizowane jest w okolicach Kalisza.

Na posiedzeniu został przyjęty jednogłośnie Wniosek zgłoszony przez Pana Kazimierza Walasa, aby wprowadzić zmiany w pomocy dla rolników  szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19, aby uwzględnić także gospodarstwa które mają tylko produkcję roślinną.

Magdalena Stępień

Specjalista ds. obszarów wiejskich

i obsługi Rady Powiatowej IRWŁ