Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Wieruszowie

Dnia  20 kwietnia 2016r. w Wieruszowie odbyło się VI /V kadencji posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Wieruszowie. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  w Wieruszowie – Pan Jerzy Karsznia. Przywitał delegatów oraz zaproszonych gości w osobach: Pani  Wiesława Lewik – Kierownik BP ARiMR w Wieruszowie, Panią Mariolę Lasota oraz Panią Jadwigę Matysiak – Przedstawicielki Firmy GOODENERGY.

Jak poinformowała Pani Wiesława Lewik - Kierownik BP ARiMR w Wieruszowie, jeszcze około 20% rolników z terenu powiatu wieruszowskiego nie otrzymało pieniędzy w ramach płatności bezpośrednich za 2015r. Związane jest to z tym, że na terenie powiatu wieruszowskiego, dokładnie w gminie Wieruszów i Galewice odbyła się kontrola foto i dlatego płatności zostały opóźnione. W dużej mierze za taki stan rzeczy odpowiada system informatyczny, który został wprowadzony w 2015r. a nie jest wydolny. Pieniądze powinny zostać wypłacone wszystkim rolnikom do dnia 30 czerwca, tak jak nakazuje ustawa. W momencie, gdyby tak się jednak nie stało, rolnikom w związku z opóźnieniami zostaną wypłacone odsetki. Jeśli chodzi o kampanię składania wniosków na 2016r. terminem, do którego wnioski należy składać jest dzień 16 maja. Na pewno nie będzie on przedłużony. Do dnia 29 kwietnia b.r. można rolnicy mogą składać wnioski na „ Modernizację gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” a także na „ Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”. Pani Wiesława Lewik przedstawiła harmonogram planowanych naborów w ramach PROW 2014 – 2020. Zadeklarowała współpracę z Radą Powiatową IRWŁ w Powiecie Wieruszowskim. Obiecała także, że w razie jakiś niejasności i zapytań zawsze będzie starała się udzielać delegatom informacji i wyjaśnień.

W dalszej części posiedzenia zaprezentowane zostały baterie fotowoltaiczne przez przedstawicielki Firmy GOODENERGY – Panią Mariolę Lasotę i Jadwigę Matysiak.

Fotowoltaika to dziedzina nauki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną. Cały proces odbywa się dzięki instalacjom fotowoltaicznym. Przed zamontowaniem instalacji jest dokładnie sprawdzana nośność dachu. Panel musi być montowany pod odpowiednim nachyleniem.

Dzięki nowelizacji prawa energetycznego, zniesiony został obowiązek posiadania działalności gospodarczej, przez wytwórców energii z mikro źródeł (o mocy elektrycznej do 40 kW). Podłączenie instalacji następuje na zgłoszenie do zakładu energetycznego – bez kosztów po stronie zgłaszającego. Okres zwrotu z instalacji następuje w ciągu 8-9 lat – co daje stopę zwrotu na poziomie ok.13-14% rocznie.

Korzyści płynące z montażu baterii fotowoltaicznych:

  • oszczędności – związane z niskimi rachunkami za prąd;
  • niezależność ;
  • zyski – związane z odsprzedażą energii do sieci;
  • bezawaryjność – instalacje są bezobsługowe i bezawaryjne;
  • bycie eko;
  • wzrost wartości nieruchomości.

Wysokość taryf (stawek) gwarantowanych została ustalona w nowelizacji ustawy OZE i podzielona została na dwie wartości odpowiadające mocą generatora fotowoltaicznego. Wygląda on następująco:

0,75zł/kWh – dla elektrowni słonecznych o mocy generatora fotowoltaicznego do 3 kW ( 12 szt. modułów słonecznych o mocy 250 Wp każdy);

0,65zł/kWh – dla elektrowni słonecznych o mocy generatora fotowoltaicznego powyżej 3kW – do 10 kW ( max. 40 szt. modułów słonecznych o mocy 250 Wp każdy).

Z taryfy gwarantowanej może skorzystać zarówno gospodarstwo domowe, rolne oraz firma z założeniem nie przekroczenia wielkości inwestycji 10KW.

 

Na posiedzeniu zgłoszony został wniosek Pani Marii Maślanka, aby rolnicy mogli dokonywać badania technicznego ciągników i przyczep rolniczych w stacjach badania pojazdów, które znajdują się na terenie, a nie jak to zostało wprowadzone tylko w stacjach okręgowych. Jest to bardzo uciążliwe dla rolników, ponieważ w obecnej sytuacji mają oni do pokonania spore odległości w celu dokonania w/w badania.

 

Magdalena Stępień