Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Wieruszowie

Dnia  5 lutego  2020r. w Wieruszowie odbyło się III/VI kadencji posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Wieruszowie. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  w Wieruszowie – Pan Jerzy Karsznia. Przywitał delegatów oraz zaproszonych gości w osobach: Pana Leszka Przewłockiego – Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu, Panią Marzenę Nowińską – Inspektora ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt Inspekcji Weterynaryjnej w Wieruszowie, Pana Jerzego Kuzańskiego – Dyrektora Biura Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, oraz rolników  i hodowców trzody chlewnej z terenu powiatu wieruszowskiego. Dominującym tematem posiedzenia była aktualna sytuacja w zakresie zagrożenia ASF dla producentów trzody chlewnej. Powiat wieruszowski  w województwie łódzkim jest jednym z dominujących pod względem produkcji trzody chlewnej. Na chwilę obecną powiat wieruszowski jest wolny od wirusa, jednak rolnicy z niepokojem patrzą jak rozprzestrzenia się on w innych częściach kraju.  ASF po woli wkracza także na teren województwa łódzkiego. Strefy wyznaczone w związku ze zwalczaniem choroby objęły część powiatu łowickiego. Jak wskazywał Pan Leszek Przewłocki Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu, rezerwuarem wirusa pozostają chore  i pozostawione w środowisku padłe dziki. Wirus przenoszony jest niestety także z udziałem człowieka ( przez sprzęt, odzież, zakażoną paszę i ściółkę, świnie  z nieuznanych stad, środki transportu, mięso i produkty mięsne, odpadki kuchenne i poubojowe, pochodzące od chorych i zakażonych świń i dzików). Bioasekuracja jest najlepszą i najtańszą metodą pozwalającą na zapewnienie właściwego zdrowia zwierząt i jest podstawą ochrony przed ASF i innymi zagrożeniami biologicznymi. Bioasekuracja ma na celu stworzenie warunków izolacji chlewni od świata zewnętrznego i ograniczenie możliwości przeniesienia czynników zakaźnych. Zmniejszenie populacji dzika, kontrola gospodarstw   i zachowane zasady bioasekuracji to środki, które mogą pomóc zmniejszyć rozprzestrzenianie się wirusa ASF. W powiecie wieruszowskim zagrożenia na chwilę obecną nie ma. Trzeba już jednak podejmować wszelkie działania, na wypadek, gdyby wirus tutaj się jednak pojawił. Pan Leszek Przewłocki odpowiedział na wszelkie pytania i wątpliwości przybyłych na posiedzenie członków Rady Powiatowej IRWŁ w Powiecie Wieruszowskim oraz rolników, producentów trzody chlewnej.

W kolejnej części posiedzenia, Pan Adam Ciećka, Delegat na Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego przedstawił informację z II Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, które odbyło się 17 grudnia 2019r. Pan Jerzy Kuzański – Dyrektor Biur Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego przekazał sprawy, którymi na bieżąco zajmuje się Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Na posiedzeniu zgłoszone zostały następujące wnioski:

Wniosek o podjęcie działań, które będą miały na celu uruchomienie ubojni trzody chlewnej na terenie województwa łódzkiego, przetwarzających żywiec ze stref  zagrożonych ASF.

Wniosek o wystąpienie do ARiMR o ponowne uruchomienie programu „Bioasekuracji”, który ma na celu zapobieganie szerzeniu się ASF.

Wniosek o podjęcie działań, które doprowadzą do zmiany przepisów programu azotowego w taki sposób, aby zasadą do stosowania naturalnych nawozów na gruntach ornych, uprawach trwałych i użytkach zielonych było, że „ nawożenia nie stosuje się na zamarzniętą glebę”.

Wniosek o podjęcie działań mających na celu  obniżenie wieku emerytalnego rolników, dla mężczyzn 60 lat, dla kobiet 55 lat.

Magdalena Stępień

Specjalista ds. obszarów wiejskich