Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – powiat łask

W dniu 24 maja 2017 r. odbyło się pierwsze w tym roku Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Powiatu Łaskiego. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ Pan Bronisław Węglewski, który powitał serdecznie wszystkich zaproszonych gości.

Głównymi tematami były:

Informację z działalności Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Omówiono kwestie dotyczącą płatności do materiału siewnego na rok 2017.

Bieżące działania, jakie prowadzi ARiMR w ramach PROW 2014-2020 oraz nowe procedury dotyczące płatności bezpośrednich.

Poruszono temat związany z wyjazdem studyjno-szkoleniowym.

Na tym zakończono porządek obrad.

Aneta Gładysz

Specjalista ds. obszarów wiejskich i obsługi rady powiatowej