Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Radomsku

W dniu 18.10.2016 rok odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Radomsku. Spotkanie odbyło się z udziałem: delegatów oraz Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Radomsku – Pani Katarzyny Brackiej oraz Zastępcy Powiatowego  Lekarza Weterynarii – Pana Piotr Kunert. Proponowany porządek posiedzenia obejmował m.in. informacje z pracy Biura Powiatowego ARiMR w Radomsku, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz Zarządu i Bura Powiatowego IRWŁ. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia przez Lekarza Weterynarii  prezentacji w zakresie afrykańskiego pomoru świń (ASF). Przedstawiono najważniejsze zagrożenia oraz obowiązki dla rolników zwłaszcza hodowców trzody chlewnej. Zebrani zapoznali się w szczegółach z informacjami: "Co to jest afrykański pomór świń?", "Jak rozpoznać?", "Jak zapobiegać?", "Gdzie zgłosić?", a przede wszystkim "Jakie są skutki?". Wspomniano również o wprowadzonym od 18 października przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, które mają na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych wśród zwierząt. Nowe regulacje dotyczą zwłaszcza posiadaczy trzody chlewnej. Podczas omawianego tematu zebrani zwrócili uwagę na konsekwencje i straty finansowe nie tylko dla polskich producentów, ale i w konsekwencji dla budżetu państwa. W związku z tym  najbardziej sensownym rozwiązaniem byłoby podjęcie działań mających na celu ograniczenie populacji dzika.  

W kolejnym punkcie spotkania Pani Katarzyna Bracka poinformowała o wypłacanych zaliczkach w ramach dopłat bezpośrednich za 2016r. Uruchomienie wypłaty zaliczek ma na celu złagodzenie trudnej sytuacji na rynkach rolnych, w szczególności na rynku mleka, rynku owoców i warzyw oraz rynku wieprzowiny. Zebrani mogli zapoznać się  z aktualnym i  planowanym harmonogramem naborów działań w ramach PROW 2014-2020 min. „Restrukturyzacji małych Gospodarstw”, „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, „Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój usług  rolniczych”.

Przewodniczący Rady Andrzej Komala omówił bieżącą działalności pracy Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Poruszył i odniósł się do tematów związanych m.in. z importem produktów rolniczych z Ukrainy, wapnowania gleby czy działań w ramach PROW 2014-2020.

  Pracownik Biura Powiatowego Agnieszka Zaremba omówiła bieżący zakres prac Biura oraz  przedstawiła informacje dotyczące funkcjonowania i pracy Lokalnych Grup Działania działających na terenie powiatu radomszczańskiego a w szczególności działań dotyczących możliwości wsparcia w zakresie przedsiębiorczości -  rozpoczęcia i rozwinięcia działalności gospodarczej.

W spotkaniu uczestniczyły również lokalne media. 

Relacja TV NTL tutaj