Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Sieradzu

W dniu 13 października 2016 r. w Hodowli Roślin Kalinowa, w gminie Błaszki odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Sieradzu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady – Jan Kołodziejczyk, witając zaproszonych gości, delegatów Rady Powiatowej IRWŁ w Sieradzu oraz rolników. Posiedzenie Rady zaszczycili swoją osobą goście: Bronisław Węglewski – Prezes IRWŁ, Piotr Polak – Poseł na Sejm RP, Tadeusz Łączyński – Zastępca Głównego Inspektora GIORiN w Warszawie, Agnieszka Przewodowska – IHiAR – Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie, Andrzej Kwiatkowski – Wojewódzki Inspektor PIORiN, Józef Kokoszka – Członek Prezydium NSZZ RI Solidarność, Dorota Ryl – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego, Jerzy Dęga – Przewodniczący Województwa Łódzkiego NSZZ RI Solidarność, Anna Bieniawska – Dyrektor Biura Regionalnego TUW „TUW” w Łodzi, Sylwia Skulimowska – Redaktor miesięcznika „W Nowej Roli”, Mariusz Bądzior – Starosta Sieradzki, Anna Jankowska – Kierownik WIORiN w Sieradzu, Jacek Hillebrand – Kierownik ARiMR w Sieradzu, Irena Miedzińska – Prezes OSM WART-MILK w Sieradzu, Marek Pańczyk – Przewodniczący RP WIR w Turku, Jacek Walczak – Sekretarz UMiG Błaszki, Marian Hadrian – PZPRZ, Marianna Fornalczyk – Lisak – Prezes RRKGW w Sieradzu, Stanisław Stefański – Dyrektor BGŻ w Sieradzu, Paweł Farbowski – Prezes RKP w Sieradzu;

Podczas Rady Powiatowej nastąpiło uroczyste wręczenie odznaki honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”, którą przyznano 12 rolnikom z powiatu sieradzkiego, za zasługi na rzecz rozwoju polskiej wsi. Uhonorowane zostały następujące osoby: Gruchaj Mariusz, Klimaszewska Ewa, Korpa Jan, Kowalczyk Jarosław, Krzemianowski Eugeniusz, Małolepszy Andrzej, Miłek Aleksander, Płuciennik Magdalena, Smok Andrzej, Sowała Mieczysław, Śniegula Andrzej, Witczak Roman.

Odznaczenie zostało przyznane w podziękowaniu za trud i pracę włożoną w produkcję owoców i warzyw, jak również za działalność charytatywną oraz czynny udział w związkach i organizacjach rolniczych.

Na posiedzeniu Rady Powiatowej w Hodowli Roslin Kalinowa przedstawiono i poruszono następujące kwestie:

Przedstawienie informacji z działalności RP w Sieradzu – Pan Jan Kołodziejczyk;

Przedstawienie informacji z działalności IRWŁ – Pan Bronisław Węglewski

Na prośbę Pana Jana Kołodziejczyka, Pan Bronisław Węglewski w imieniu IRWŁ wystosował do Pana Wiktora Szmulewicza – Prezesa KRIR następujące wnioski:

wniosek o zmianę zasad określenia stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wnioskowano o podjęcie działań aby wysokość stawek była znana w dniu składania wniosku i rolnik otrzymywał zwrot w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, a wysokość stawek dopłat do materiału siewnego było co roku wyższe, a nie niższe;

wniosek o wpisanie kapusty do wykazu owoców i warzyw objętych wsparciem kryzysowym – wniosek ten jest odpowiedzią na liczne sygnały od rolników o dramatycznej sytuacji na rynku warzyw;

Pan Bronisław Węglewski w swoim wystąpieniu podkreślił jak dużym zagrożeniem dla polskiego rolnictwa jest ukraińska gospodarka rolna. Rząd Polski powinien zakończyć wszelki eksport z Ukrainy w zakresie rolnictwa, przetwórstwa jak i żywności. Polska jest zalewana zbiorami zbóż z Ukrainy. Najpóźniej za 5 lat państwo ukraińskie będzie wytwarzać rocznie ok. 300 mln ton zboża, co pozwoli zaspokoić potrzeby całej Europy. Ukraina eksportuje swoje zbiory zbóż, owoców, trzody chlewnej do Polski, ale sami nie chcą nic kupić od Polaków. Wolą importować towar z Rosji. Trzeba definitywnie zakończyć jednostronnie korzystną dla Ukrainy relację eksportową, która w przypadku dalszego takiego postępowania doprowadzi do upadku polskiego rolnictwa. Polityka państw nie powinna się mieć wpływu na relacje gospodarcze.

Pierwotnie proponowana opłata za pobór wód podziemnych do celów rolniczych miała wynosić 1,64 zł za metr3, a obecnie proponuje się 0,30 zł. Cena za pobór wód powierzchniowych początkowo miała wynosić 0,82 zł za metr3, obecnie prace trwają nad ceną 0,15 zł. IRWŁ wnioskuje aby cena za pobór wód podziemnych wynosiła 0,01 zł za metr3, natomiast pobór wód powierzchniowych był bezpłatny. Wniosek ten ma na celu zbliżenie się do wyrównania szans między rolnictwem zachodnim, a polskim;

W celu podkreślenia ciężkiej pracy, zaangażowania i trudu jakim jest praca rolnika wnioskowano o przywrócenie dotychczasowego prawa o przechodzeniu na emeryturę rolników (Kobiety – 55 lat, Mężczyźni – 60 lat),

Pan Tadeusz Łączyński - Zastępca Głównego Inspektora GIORiN – opowiedział o konsolidacji instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności. W miejsce Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz części Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Handlowej powstanie Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności. Największą korzyścią tych przemian ma być poprawa koordynacji i wzrost skuteczności oraz lepsze wykorzystanie przekazanych środków oraz zmniejszenie uciążliwości dla przedsiębiorców. Konsolidacja pozwoli przyśpieszyć i zwiększyć efektywność zwalczania bakteriozy;

Odbyło się spotkanie organizacyjne „XXIV Krajowych Dni Ziemniaka – Kalinowa 2017”. Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zaproponował, żeby IRWŁ była współorganizatorem imprezy.

Na zakończenie Przewodniczący RP – Jan Kołodziejczyk podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i czynny udział w posiedzeniu.

Daniel Mucha

Biuro Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Sieradzu