Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Głównym punktem posiedzenia, które odbyło się 23 marca br. było zaopiniowanie  wniosków  dotyczących  wydzierżawienia obwodów łowieckich i wydanie opinii przez Izbę na kolejne 10 lat dzierżawy. 

W spotkaniu uczestniczyli delegaci Izby z poszczególnych gmin oraz zaproszeni goście: Starosta Skierniewicki - Mirosław Belina, Z-ca Kier. ARiMR biura powiatowego w Skierniewicach - Robert Korbeń, Przew. Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego- Piotr Jędral, ARiMR - Radosław Sadowski, Starostwo Skierniewickie - Hubert Psyk. Na początku posiedzenia Delegaci  z poszczególnych gmin przedstawili sytuacji pomiędzy rolnikami a poszczególnymi Kołami Łowieckimi na terenie powiatu skierniewickiego. W większości przypadków współpraca układa się źle. Koła po uzyskaniu pozytywnych opinii dotyczących dalszego 10-letniego dzierżawienia gruntów są bezkarne. Myśliwi nie współpracują z rolnikami, a sprawy dotyczące szkód łowieckich załatwiane są po kumotersku,  w zależności od nastroju i humoru wyceniających straty. Koła wyceniających straty wysyłają zbyt późno, kiedy rolnik zdążył już wykonać zabiegi aby dany teren jak najszybciej zagospodarować kolejnymi uprawami. Wyceniający nie są przygotowani technicznie i merytorycznie do tych czynności. Nie mają odpowiedniej ilości egzemplarzy protokołów. Brak informacji w gminach gdzie i jak zgłaszać dane szkody. Każdy rolnik udając się do  Gminy powinien znaleźć tam pełną informację dotyczącą kontaktu z kołami, które dzierżawią tereny na obszarze poszczególnych gmin oraz wszelką pomoc w tym sporze. W większości wypowiedzi wypływała sprawa troski o rolnika, aby miał on instrumenty, które pomogą rzetelnie ocenić straty wyrządzone przez zwierzynę. Niestety często rolnicy zostają pozostawieni sami sobie, z wyrządzoną szkodą i brakem paszy dla zwierząt oraz dochodów z upraw. Zwrócono uwagę, żeby w umowach powinno się zawrzeć adnotację,że jeżeli koło nie wywiązuje się z zawartych w umowach ustaleń powinno zapłacić karę lub być pozbawione uprawnień dzierżawnych, które można przekazać komuś kto spełnia warunki dzierżawy. 

Kolejnym ważnym punktem posiedzenia były płatności bezpośrednie na rok 2017, które umówili przedstawiciele ARiMR. 

Na koniec posiedzenia podjęto następujące wnioski:

  • pozytywnie oceniono wnioski dotyczących dzierżawienia gruntów przez koła łowieckie na terenie powiatu skierniewickiego - wyniku głosowania na obecnych 13 delegatów za pozytywną opinią wydania opinii było 11 delegatów 2 delegatów się wstrzymało.
  • ustalono wstępny termin - 30 czerwca br. - na zorganizowania uroczystego jubileuszowego posiedzenia Rady Powiatowej IRWŁ w Skierniewicach, z udziałem zaproszonych gości (władz gmin powiatu skierniewickiego, delegatów do Izby z poprzednich kadencji, przedstawicieli instytucji okołorolniczych współpracujący z Izbą oraz sponsorów.

Grażyna Olszewska

Sepcjalista do spraw obszarów wiejskich i obsługi Rady Powiatowej IRWŁ Skierniewicach