Potrzebne inwestycje w nawodnienia

W dniu 29 maja 2024 r. Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas IV posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji, które odbyło się 23 maja 2024 roku w Warszawie, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego z wnioskiem o uruchomienie naboru w ramach działania inwestycyjnego  w obszarze nawadniania w gospodarstwie rolnym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym proponujemy uznanie za koszty kwalifikowane m.in. działań związanych z małą retencją, budowę zbiorników retencyjnych, studni oraz wszelkich urządzeń spiętrzających wodę.

Cyklicznie powracająca susza rolnicza powoduje olbrzymie straty w uprawach rolniczych, co negatywnie wpływa na gospodarkę rolną w Polsce. W związku z tym, uruchomienie programu mającego na celu modernizację systemów nawadniania w gospodarstwach rolnych jest niezbędnym krokiem w walce z suszą i niedoborem wody.

Pismo KRIR 

Źródło: KRIR