Poznaj skład chemiczny swojej gleby!

Drodzy rolnicy! W produkcji roślinnej  w naszych gospodarstwach popełniamy wiele błędów, których konsekwencją są niższe plony. Bardzo często zdarza się, że bierzemy ziemię w dzierżawę, podejmujemy decyzję o siewie lub sadzeniu rośliny (np. jęczmień, który przez starszych rolników nazywany jest klasyfikatorem), a okazuje się, że roślina ta jest wymagająca pod względem pH. W ciągu produkcji uzyskujemy bardzo niskie plony. Gdybyśmy, przed podjęciem decyzji - jaką roślinę zasiejemy czy zasadzimy? - przebadali ziemię i znali wyniki analizy gleby, nasza decyzja byłaby zupełnie inna.

Rada Powiatowa IRWŁ w Sieradzu nawiązała stałą współpracę z Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Opolu, której zasięg oddziaływania obejmuje rejon sieradzki. Rolnicy w siedzibie Izby mają możliwość złożenia próbek gleby do analizy, otrzymania wyników badań wraz z zaleceniami potrzeb nawożenia oraz wyliczenia dawek nawożenia i wapnowania pod poszczególne rośliny.

Próbki podstawowych badań na zawartość makroelementów tj. pH gleby, zawartość fosforu, potasu i magnezu NIE SĄ DROGIE. Koszt jednej próbki to tylko 13 zł 12 gr.

Rolnicy, to jakie będziemy mieli plony zależy tylko od nas!

Zachęcam do przebadania ziemi w celu uzyskania jak najwyższych plonów, które zaowocują uzyskaniem wyższych dochodów w naszych gospodarstwach.

Mieszkasz na terenie powiatu sieradzkiego! Chcesz wiedzieć więcej, zadzwoń!

Tel. 600-814-675

Szanowny Rolniku! To nie jest tak, że nie masz nic do powiedzenia. Izba Rolnicza chce być Twoim głosem. Niepokoją Cię ceny lub masz inne zastrzeżenia co do aktualnej sytuacji w rolnictwie! Przyjdź lub zadzwoń i zgłoś swoje uwagi.

Biuro IRWŁ w Sieradzu mieści się przy ulicy POW 30 (budynek Centrali Nasiennej). Czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00. Tel. 511-124-538.

Przewodniczący Rady Powiatowej

      IRWŁ w Sieradzu

     Jan Kołodziejczyk