Prezes IRWŁ na Międzynarodowej Konferencji Rolniczej Ameryki Północnej i Unii Europejskiej

Międzynarodowa Konferencja Rolnicza Ameryka Północna i Unia Europejska odbywa się cyklicznie co 2 lata w wybranym kraju Ameryki Północnej lub Europy i jest okazją do spotkań i wymiany doświadczeń rolników. Tym razem od 3 października 2017 roku w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie rozpocznie się już po raz 38. Paneliści i specjaliści, między innymi z USA, Unii Europejskiej - wśród nich przedstawiciel Polski Bronisław Węglewski – Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego (ekspert komisji rolnictwa w Unii Europejskiej), a także Meksyku i Kanady, spotkają się by porozmawiać o najważniejszych wydarzeniach politycznych związanych z gospodarką i polityką rolną w każdym z państw i regionów. Wśród tematyki konferencji będą trendy w produkcji i konsumpcji towarów produkowanych na rynkach poszczególnych państw i ich wpływ na rolników. W trakcie sesji panelowych podejmowane będą problemy związane z  globalizacją, nacjonalizmem gospodarczym, ochroną i ich wpływem na produkcję i marketing rolników oraz hodowców na tle międzynarodowych umów handlowych NAFTA i TTIP. Również w jaki sposób różne rządowe polityki związane ze zrównoważonym rozwojem i środowiskiem, wpływają na rolnictwo i globalną konkurencyjność - sesja „Polityka podatkowa elementem konkurencyjności - w jaki sposób kształtuje ona produkcję rolną, rozporządzenia i handel?". Dyskusje będą dotyczyć także nowych technologii i rozwiązań wyzwań zrównoważonego rozwoju, czy są one praktyczne dla gospodarki i środowiska? Czy nowe techniki mogą utrzymać produkcję i zaoferować gospodarstwom rozwiązania spełniające wymogi zrównoważonej gospodarki wodnej, powietrza, klimatu i bezpieczeństwa żywności? Będzie okazja również do podjęcia tematyki partnerstwa w łańcuchu żywnościowym. Co mogą zrobić rolnicy, aby spełnić wymogi konsumentów i utrzymać gospodarstwa?

Międzynarodowe obrady mają na celu, między innymi: pokazanie punktów wspólnych oraz najważniejszych rozbieżności w politykach rolnych poszczególnych państw, określenie kluczowych tematów oraz materialnych instrumentów, które mogłyby przyczynić się do poprawy pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym, wymianę poglądów na temat kryteriów zrównoważonego rozwoju oraz unowocześniania gospodarstw rolnych.