Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wystosowała opinię do Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczącą projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Po zapoznaniu się z treścią przedmiotowego projektu ustawy  po zasięgnięciu opinii rolników-producentów , Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego przedmiotowy projekt opiniuje negatywnie.

Proponowana zmiana art. 16 ust. 3, 4 o zmniejszeniu płatności związanych do bydła i do krów do 20 sztuk, zamiast dotychczas obowiązującego wsparcia do 30 sztuk jest zdaniem samorządu rolniczego nie do przyjęcia. Obniżenie poziomu wsparcia spowoduje dalsze pogłębienie i tak już bardzo trudnej sytuacji na rynku bydła mlecznego i mleka.

Wnosimy także o utrzymanie wsparcia dla warzywnych roślin strączkowych.