Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2017 r

Europejski Bank Centralny opublikował 29 września 2017 r. kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2017 r. Wynosi on 4,3042 zł za 1 EUR. 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowano, że w resorcie opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2017 r. wyniesie blisko 14,7 mld złotych.

W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości:

Jednolita płatność obszarowa - 461,55 zł/ha

Płatność za zazielenienie - 309,77 zł/ha

Płatność dla młodego rolnika - 214,82 zł/ha

Płatność dodatkowa - 177,02 zł/ha

Płatność do bydła - 291,03 zł/szt.

Płatność do krów - 371,46 zł/szt.

Płatność do owiec - 101,85 zł/szt.

Płatność do kóz - 60,08 zł/szt.

Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) - 606,52 zł/ha

Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) - 303,26 zł/ha

Płatność do roślin pastewnych - 386,46 zł/ha

Płatność do chmielu - 2 198,06 zł/ha

Płatność do ziemniaków skrobiowych - 1 163,02 zł/ha

Płatność do buraków cukrowych - 1 563,46 zł/ha

Płatność do pomidorów - 1 654,30 zł/ha

Płatność do truskawek - 1 118,75 zł/ha

Płatność do lnu - 374,86 zł/ha

Płatność do konopi włóknistych - 303,06 zł/ha

Płatność do tytoniu - Virginia - 3,82 zł/kg

Płatność do tytoniu - pozostały tytoń - 2,68 zł/kg

(Źródło: MRiRW)