Propozycje ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa ASF

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, podzielając zaniepokojenie rolników przedłużającym się trwaniem choroby ASF, wyrażone we wnioskach VI Walnego Zgromadzenia Podlaskiej Izby Rolniczej, zwrócił się 8 grudnia 2016 r. do ministra rolnictwa o rozważenie możliwości przychylenia się do propozycji:

  • Zintensyfikowania odstrzału dzików – zmniejszenia populacji dzika w pasie 50 km od wschodniej granicy Polski do poziomu 0,5 osobnika na km2
  • Ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa ASF poprzez zbiorowe polowania w okresie zimowym używając myśliwych wraz z wojskiem. W okresie wiosennym przeprowadzić dezynfekcję terenu zapowietrzonego i zagrożonego drogą lotniczą.

Zarząd KRIR zwrócił uwagę, że skutki choroby AFS są szczególnie dotkliwe dla rolników z województwa podlaskiego, zmuszonych do ograniczenia lub zaprzestania produkcji trzody chlewnej, która była dotychczas tradycją i podstawowym źródłem dochodu gospodarstw.

(Źródło: KRIR)