Protest polskich rolników w Warszawie!!!

Środowisko rolnicze działające ponad podziałami politycznymi organizuje protest rolników w Warszawie w dniu 13 października (wtorek) 2020r.

Zbiórka rolników o godz. 10:00 na Placu Zawiszy.

Nasze żądania:

  1. Całkowite zaprzestanie jakichkolwiek prac nad ustawą o ochronie zwierząt tzw. „Piątka dla zwierząt” do czasu ustania epidemi.
  2. Odwołanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Grzegorza Pudy.
  3. Przeprosiny Pana Jarosława Kaczyńskiego względem rolników za falę nienawiści, jaką wywołał.

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego zdecydowanie popiera rolników protestujących w słusznej sprawie, ponieważ ustawa o ochronie zwierząt tzw. piątka Kaczyńskiego to działanie, które doprowadzi do upadku polskiego rolnictwa, jako całości a nie tylko branży futrzarskiej jak usiłuje nam się wmówić.

Zainteresowani rolnicy udziałem w proteście proszeni są o kontakt z Przewodniczącymi Rad Powiatowych IRWŁ ------Kontakty