Rada Powiatowa IRWŁ w Kutnie

      W dniu 14 października   2020  roku  odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Kutnie.  Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa  Łódzkiego w Kutnie Pan Włodzimierz Jaworski. W posiedzeniu uczestniczyli delegaci IRWŁ oraz zaproszeni  goście:  Pan Jerzy Kuzański – Dyrektor Biura Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Pan Lech Kazimierski – Kierownik Nadzoru Wodnego w Kutnie PGW Wody Polskie, Pani Monika Majda Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Kutnie.

Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w  Kutnie  Jest przeciwna wprowadzeniu Ustawy o ochronie zwierząt, gdyż ta ustawa jest krzywdząca dla rolników.

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt zakłada m.in. : zakaz hodowli zwierząt na futra (z wyjątkiem królików), zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, a także ograniczenie uboju rytualnego (tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych). Przepisy zakazujące hodowli zwierząt futerkowych mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy od ogłoszenia ustawy. 

Za szczególnie szkodliwe należy uznać propozycje dotyczące zakazu uboju rytualnego oraz zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Rozwiązania te negatywnie wpłyną na ekonomię gospodarstw rolnych, doprowadzając do pogorszenia sytuacji finansowej rolników i ich rodzin. Wpłynie to także na cały sektor rolno–przemysłowy, zmniejszając znaczenie polskich przedsiębiorstw, w szczególności na światowym rynku mięsa wołowego i drobiowego.

Projekt ten dotknie również sektor usług utylizacyjnych, zwiększając w tym zakresie rolę przedsiębiorców zagranicznych. Brak zwierząt futerkowych bowiem spowoduje, że odpady z hodowli drobiu (którymi są karmione zwierzęta futerkowe), będą musiały podlegać utylizacji.

Pan Jerzy Kuzański – Dyrektor IRWŁ  przedstawił informacje odnośnie Strajku Rolników w dniu 13.10.2020 roku.

Strajk rozpoczął się na Placu Zawiszy w Warszawie, a następnie według organizatorów rolnicy udali się Alejami Jerozolimskimi pod ministerstwo rolnictwa oraz  pod Senat.

Komitet protestacyjny, które zawiązały niemal wszystkie organizacje rolnicze domaga się spełnienia trzech żądań.

Pierwszym żądaniem całego polskiego rolnictwa jest natychmiastowe zaprzestanie pracy nad tzw. Piątką dla zwierząt. Wstrzymanie tych prac do czasu ustania epidemii koronawirusa. Nie zgadzamy się na procedowanie jakiejkolwiek ustawy o rolnictwie, która miała by wpływ na jego kształt, ograniczenie rynku i ograniczenie wpływów do polskiego budżetu i do polskich gospodarstw z tego tytułu.

Drugim żądaniem jest natychmiastowe odwołanie ministra rolnictwa Grzegorza Pudy.

Trzecim żądaniem są  przeprosiny Jarosława Kaczyńskiego wobec polskich rolników.  Oraz przeproszenie przez Jarosława Kaczyńskiego mieszkańców miast za to, że musieliśmy protestować i utrudniać im życie. 

Pan Lech Kazimierski – Kierownik Nadzoru Wodnego w Kutnie PGW Wody Polskie poinformował  na temat Nadzoru Wodnego na terenie Powiatu Kutnowskiego.

Wody Polskie są państwową osobą prawną (art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) w skład której wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej na czele z Prezesem Wód Polskich,

  Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej – 11 RZGW,

  Zarządy Zlewni – 50 ZZ,

Nadzory Wodne – 330 NW

Pani Monika Majda Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Kutnie poinformowała na temat działań PROW i wypłat zaległej pomocy suszowej.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznowiła wypłatę pomocy suszowej dla rolników, których gospodarstwa poniosły straty w wyniku ubiegłorocznej suszy. Dzięki uruchomionym środkom biura powiatowe Agencji rozpoczęły wydawanie decyzji przyznających pomoc, w ślad za tymi decyzjami są na bieżąco realizowane płatności.

Od 16 października, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2020 rok oraz zaliczek na poczet płatności obszarowych PROW.

W tegorocznej kampanii wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich złożyło 1,3 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na realizację tych płatności wynosi 15,5 mld zł.

Zaliczki w 2020 r. wypłacane będą polskim rolnikom na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie i w przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych PROW - 85 proc.

Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2020 r. wyniesie 15,53 mld złotych (o ok. 303 mln zł więcej niż w 2019 r.).

Z uwagi na omówienie wszystkich punktów przyjętego porządku obrad, zamknięcia posiedzenia Rady powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Kutnie dokonał Przewodniczący Rady Powiatowej Pan Włodzimierz Jaworski jednocześnie dziękując uczestnikom za przybycie i czynny udział w posiedzeniu.

Magdalena Studzińska