Rada Powiatowa IRWŁ w Sieradzu

W dniu 12 października 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Sieradzu odbyło się. Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Sieradzu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący RP – Jan Kołodziejczyk, witając zaproszonych gości, delegatów RP oraz rolników. Posiedzenie rady zaszczycili swoją osobą goście: Piotr Polak – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej; Andrzej Konieczny – Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie; Józef Kokoszka – V-ce Przewodniczący NSZZ RI Solidarność Województwa Łódzkiego; Anna Jankowska – Kierownik WIORiN w Łódzi, delegatura w Sieradzu; Dominik Przelazły – WIORiN w Łodzi, delegatura w Sieradzu; Jacek Hillebrand – Kierownik ARiMR w Sieradzu; Irena Miedzińska – Prezes OSM „WART-MILK” w Sieradzu; Leszek Przewłocki – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu, Adam Płachta – Naczelnik w ARiMR w Sieradzu, Mariusz Kupis – V-ce Prezes Powiatowy PSL w Sieradzu.

Na początku posiedzenia Pan Jan Kołodziejczyk – Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ głos oddał Panu Piotrowi Polakowi – Posłowi na Sejm RP, który mógł opowiedzieć o jakże palącym polskie rolnictwo temacie jakim jest tzw. „piątka dla zwierząt”. Podczas obrad wywiązała się zagorzała dyskusja, której efektem były wnioski i uwagi co do tematu zwierząt, które będą skierowane do sejmu.

Inspektorzy WIORiN w Łodzi, Delegatury w Sieradzu: Pani Anna Jankowska - Kierownik Delegatury oraz Pan Dominik Przelazły - starszy specjalista - przedstawili ideę MRZR, zaprezentowali film promujący wydarzenie oraz udzielili wykładu w tematyce „Bezpieczna żywność pochodzenia roślinnego efektem świadomego i odpowiedzialnego stosowania środków ochrony roślin”. Uczestnicy posiedzenia otrzymali ulotki „STOP przekroczeniom norm POZOSTAŁOŚCI środków ochrony roślin”. W trakcie prowadzonego wykładu uczestnicy spotkania zadawali pytania, wykazując tym samym zainteresowanie omawianym tematem. Kończąc wykład, inspektor Dominik Przelazły jako podsumowanie zaproponował uczestnikom zapoznanie się z informacjami zawartymi na stronie internetowej rokroslin.pl, a w szczególności z jego artykułem pod adresem:

https://www.rokroslin.pl/artykuly/33

 

Podczas Posiedzenia Rady Powiatowej wypracowano następujące wnioski:

Wniosek o całkowite zaniechanie i odrzucenie w całości prac nad nowelizacją ustawy piątki dla zwierząt. W naszej opinii ustawa jest krzywdząca i uderza w dobro rolnika i polskiego rolnictwa doprowadzając do i tak już trudnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa. Próba wprowadzenia w/w ustawy już doprowadziła do zrywania umów z Polskimi zakładami ubojowymi.

Wniosek o rozszerzenie pomocy dla rolników z tytułu pandemii. Wnioskujemy żeby wsparciem finansowym objęci zostali również producenci warzyw, min. ziemniaków. Jest wsparcie dla producentów trzody i bydła czy innych gałęzi rolnictwa, a przecież skutki pandemii odczuwają bardzo boleśnie wszyscy rolnicy.

Wniosek o sprecyzowanie przepisów dotyczących tego co rolnik może robić przebywając na kwarantannie. Do członków RP IRWŁ w Sieradzu zgłaszało się wielu rolników, którzy zgłosili problem, że nie mogą wykonywać swoich obowiązków, ze względu na to że informacje przekazywane przez służby kontrolujące osoby na kwarantannie były sprzeczne z tym co można uzyskać od Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

 

W ostatniej części posiedzenia przedstawiono informacje z działalności Rady Powiatowej IRWŁ w Sieradzu oraz omówiono inicjatywy podjęte przez Radę. Na zakończenie Pan Jan Kołodziejczyk podziękował wszystkim gościom za przybycie na posiedzenie mimo panującej w kraju pandemii koronawirusa oraz za czynny udział w dyskusji.