RADA POWIATOWA IZBY ROLNICZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO POWIATU SKIERNIEWICKIEGO

Działalność Rady swym zasięgiem obejmuje północno-wschodnią części województwa łódzkiego.  Problemy występujące w rolnictwie powiatu skierniewickiego są podobne jak na pozostałym obszarze województwa, kraju. Lokalne sprawy staramy się rozwiązywać na bieżąco - indywidualnie lub podejmujemy je na naszych posiedzeniach.

 Istotnym problemem dla naszych rolników są dopłaty do trzody chlewnej, które budzą wiele niezadowolenia oraz zablokowanie sprzedaży ziemi przed fałszywymi nabywcami  i nowe przepisy dotyczące jej sprzedaży. Niestety problemem są również różnice w traktowaniu rolników z naszego województwa i z województwa mazowieckiego. Doskonale widać to na przykładzie występujących w ostatnich okresach znacznych strat w uprawach rolnych, które są powodowane suszą bądź nadmiernymi opadami. „Suszowe” w Łódzkiem było wypłacane na innych zasadach niż to samo na terenie województwa mazowieckiego. Takie sytuacje budzą niesmak i wiele nieporozumień. Działamy na rzecz ujednolicenia zasad wypłat odszkodowań. Niewątpliwie dużym problemem nurtującym naszych rolników są szkody wyrządzanych przez bobry oraz pozostałą zwierzynę leśną i brak rekompensata za wyrządzone szkody. Ostatnie posiedzenie Rady było poświęcone stratom powodowanym przez zwierzynę leśną. Gościliśmy przedstawiciela Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Skierniewicach - Daniela Sucheckiego. Odniósł się on do przedstawianych spraw zarówno jako przedstawiciel Związku Łowieckiego oraz jako rolnik i przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej. Najlepszym sposobem na odszkodowania za wyrządzone szkody jest wspólne porozumienie i dogadanie się rolnika i koła  łowieckiego. Ważnym problemem naszego terenu  są sprawy prowadzenia działalności agroturystycznej na które zwróciła uwagę nasza delegatka do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z terenu gminy Skierniewice - Lucja Skarzyńska. Gmina Skierniewice jest typowym podmiejskim terenem. Dominują małe gospodarstwa i rolnictwo ekstensywne. Obszar gminy jest niezwykle bogaty przyrodniczo. W jej północnej części znajduje się ok. 75% zasobów przyrodniczych Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Znajdują się rezerwaty: Kopanicha, Ruda Chlebacz i Rzeka Rawka, nad którą powstają Gospodarstwa Agroturystyczne z bogatą i zróżnicowaną ofertą turystyczną. Niestety z powodu różnicy ubezpieczenia rolników w KRUS-ie i w ZUS-ie nie zawsze te gospodarstwa mogły się dobrze rozwijać. Rolnik posiadający małe kilku hektarowe gospodarstwo, nie był w stanie się z niego utrzymać, dlatego przynajmniej jedno z małżonków musiało pracować zawodowo. Również brak możliwości samodzielnego wyboru ubezpieczyciela - KRUS czy ZUS - narzucał z góry ograniczenia w sprzedaży np. posiłków z gospodarstwa czy domowych przetworów chociażby tylko dla gości. Rolnik, który w taki sposób chciałby dodatkowo zarobić musiałby założyć działalność i spełnić wszystkie wymogi lokalowo - sanitarne, podobne jak firma cateringowa czy przetwórcza, nie wspominając o automatycznym wpisaniu się w ubezpieczenie w ZUS-ie. Mimo tych ograniczeń rolnicy otwierają gospodarstwa, czyniąc z ograniczeń przyrodniczych (BPK, Natura 2000, rezerwaty), wartość dodaną pozwalającą godnie żyć. Największym hamulcem do rozwoju terenu i turystyki jesteśmy my sami. Po wejściu do UE partnerem do rozmów jest ten, któremu zależy na rozwoju nie tylko jednostki ale całego regionu lub zainteresowanej grupy. Niestety my rolnicy w naszym regionie sami nie chcemy się zrzeszać w stowarzyszenia, partnerstwa. Nie potrafimy zaufać innym. Dlatego nie jesteśmy partnerami do rozmów z samorządem, aby ten podejmował działania promujące gminę. Rolnicy w innych rejonach kraju, którzy zrozumieli istotę zrzeszania się, dobrze ze sobą współpracują, co ma realne przełożenie na ich dochody. Dobra wola, chęć współpracy i kompromis - to klucz do portfeli  rolników.

 

Grażyna Olszewska

Specjalista do spraw obszarów wiejskich i obsługi Rady Powiatowej IRWŁ w Skierniewicach

KADENCJA 2015 - 2019

NAZWISKO I IMIĘ

GMINA/MIASTO

Szczepanik Franciszek Zenon

Skierniewice                      

Ozga-Flejszer Beata

Bolimów

Kolonia Wola

Siekiera Renisław

Bolimów

Nowe Keszyce

Kowara Andrzej Tomasz - przewodniczący

Głuchów                    

Mikołajczyk Michał Stanisław

Michowice                             Głuchów

Pąśko Józef

                             Godzianów

Ossowicz Jacek - delegat

Michałowice                      Kowiesy

Wróblewski Marek

Wola Pękoszewska  Kowiesy

Dziuda Jacek

Drzewce                                 Lipce Reymont

Blus Roman Krystyn

Sielce Prawe                        Maków

Sałek Kazimierz

Maków                             Brzosty

Adamczyk Piotr Paweł

Nowy Dwór -Parcela Nowy Kawęczyn

Góral Tomasz

Trzcianna                       Nowy Kawęczyn

Skarzyńska Lucja Beata

Ruda                                     Skierniewice

Wójcicki Andrzej

Sierakowice Prawe

Skierniewice

Rosiński Roman Tadeusz

Gzów                                       Słupia