Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Powiatu Tomaszowskiego

Powiat tomaszowski został utworzony w wyniku reformy administracyjnej państwa 1 stycznia 1999r. Leży w centralnej Polsce, w południowo wschodniej części województwa łódzkiego. Zajmuje powierzchnię 1026 km2 (co stanowi 5,62% powierzchni całego województwa łódzkiego)  i liczy 119,3 tys. mieszkańców. Na powiat składa się miasto Tomaszów Mazowiecki (41,3 km2; 64,5 tys. mieszkańców) oraz 10 gmin wiejskich z siedzibami w Będkowie, Budziszewicach, Czerniewicach, Inowłodzu, Lubochni, Rokicinach, Rzeczycy, Tomaszowie Mazowieckim, Ujeździe i Żelechlinku. Lasy zajmują tu ok. 31,7% powierzchni, użytki rolne 59,6%, a pozostałe grunty 8,7%. Gleby na terenie powiatu są dość zróżnicowane z pewną dominacją najsłabszych gleb bielicowych klasy VI, V – kompleksy żytni słaby oraz żytni dobry, zajmujące ok. 55 % powierzchni rolniczej powiatu. Około 43 % powierzchni zajmują gleby klas III a i III b oraz IV a i IV b – kompleksy pszenny wadliwy oraz żytni bardzo dobry. Ogólnie powiat ma korzystną sytuację w zakresie produkcji rolniczej. Niewielki udział mają gleby bagienne i torfowe, gleby brunatne i czarne ziemie.

Większe pokłady torfów niskich spotykane są w dolinach rzek Wolbórki w gminie Będków, Piasecznicy w gminie Ujazd i zlewni Rawki w gminach Czerniewice i Żelechlinek. W gminach: Tomaszów Mazowiecki, Ujazd, Rokiciny i Będków występują tereny o dobrych warunkach dla rozwoju rolnictwa z glebami zakwalifikowanymi do kompleksu pszennego wadliwego oraz żytniego bardzo dobrego i dobrego. W północnej części powiatu skupiają się użytki zaliczane do kompleksu żytniego słabego.

     Powiat tomaszowski obejmuje cztery regiony etnograficzne: rawski i opoczyński – dla których granicą jest rzeka Pilica – oraz obrzeża regionów piotrkowskiego i brzezińskiego. Kultura ludowa tych regionów zachowała do dziś wiele elementów dawnego rękodzieła, sztuki ludowej  i folkloru. W Smardzewicach (opoczyński region etnograficzny) odwiedzimy znakomitą koronczarkę Cecylię Król, tu też działa aktywnie, kultywujący regionalny folklor zespół ludowy „Smardzewianie”. Twarda słynie z często nagradzanego zespołu „Sami Swoi”, a w Ciebłowicach działają  „Ciebłowianie” występujący w strojach opoczyńskich.

Dziś w Rzeczycy odwiedzić możemy wycinarki Mariannę Zarębę i Genowefę Kosiacką-Bąk, ozdoby papierowe wykonuje Marianna Pawlak z Brzezin, która podobnie jak Marianna Pawlak z Sadykierza (gm. Rzeczyca) zajmuje się również haftem. Tradycję podtrzymują kapele ludowe i zespoły taneczne, w tym m.in. Kapela Gmajów z Gliny i Kapela Chabrów z Bobrowca (gm. Rzeczyca), „Ludowiacy od Będkowa” i „Fajne Babki” (gm. Będków) oraz „Łucybabki” z gminy Ujazd. Tradycje ludowe podtrzymują również, liczne w powiecie Koła Gospodyń Wiejskich. Warto także odwiedzić Ujazd, w którym mieszka Tadeusz Radomski, jedyny w powiecie kowal, który przy użyciu tradycyjnych metod tworzy ciekawe wyroby artystyczne. W 2000 r. po ponad 60 latach przerwy powrócono do organizacji Dożynek Prezydenckich w Spale, a także Hubertusa w Spalskich uważanych za najlepsza tego typu imprezę w Polsce. Od 2005 r. w okresie od maja do października w każdą drugą niedzielę miesiąca odbywa się Spalski Jarmark Antyków i Rękodzieła Ludowego – impreza uhonorowana certyfikatem „Najlepszy Produkt Turystyczny 2007 r.” przez Polską Organizację Turystyczną

   Powiat tomaszowski to w przeważającej mierze region rolniczy. Na tym obszarze działa Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, której przedstawicielem jest Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Powiatu Tomaszowskiego. Przewodniczącym Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Maz. jest Dariusz Kowalczyk, a Delegatem na Walne Zgromadzenie IRWŁ Ewa Sygitowicz.

     Rada Powiatowa IRWŁ Powiatu Tomaszowskiego składa się  z 19 delegatów. W gminie,  której powierzchnia użytków rolnych przekracza 4 tys. ha, wybiera się dwóch członków rady, natomiast gminy w których  powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha, wybiera się jednego członka rady,  są to gminy: Gmina Będków: Sławomir Rybak, Mirosław Sałata; Gmina Budziszewice: Grzegorz Grad; Gmina Czerniewice: Piotr Bielicki, Dariusz Kowalczyk: Gmina Inowłódz: Elżbieta Bernaciak; Gmina Lubochnia: Magdalena Skuza, Ewa Sygitowicz: Gmina Rokiciny: Wiesław Lewandowski, Ireneusz Sadowski; Gmina Rzeczyca: Adam Jankowski, Andrzej Kępa; Tomaszów Maz. Gmina.: Marian Sęk, Jan Tomanek; Tomaszów Maz. Miasto.: Kazimierz Fryziel; Gmina Ujazd: Sławomir Aleksandrowicz, Mariusz Kotynia; Gmina Żelechlinek: Rafał Dobrowolski, Paweł Rochala.

Przedstawiciele Rady biorą czynny udział w szacowaniu szkód łowieckich wyrządzonych przez dziką zwierzynę na terenie naszego powiatu, wydają opinie w sprawie przekwalifikowania gruntów w formie uchwał na posiedzeniach rad .

Delegaci spotykają się 4 – 5 razy w roku na posiedzeniach rady powiatowej, na które zapraszani są przedstawiciele instytucji rolniczych m.in. z  BP ARiMR w Tomaszowie Maz., PT KRUS w Tomaszowie Maz., PIW w Tomaszowie Maz., ARR, ANR. Na posiedzeniach poruszane są również tematy dotyczące bezpieczeństwa publicznego w powiecie tomaszowskim (KPP w Tomaszowie Maz.) oraz zagrożeń pożarowych (Kampania edukacyjno – społeczna „Czad i ogień obudź czujność” – PSP w Tomaszowie Maz.).  Tematyka spotkań dostosowana jest do bieżących wydarzeń, zaproszeni goście udzielają pełnych informacji  w zakresie realizacji swoich działań.

Biuro Rady Powiatowej współpracuje z instytucjami rolniczymi na terenie naszego powiatu oraz Urzędami Gmin, udziela pomocy przy wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie, organizuje wyjazdy na targi rolnicze oraz czynnie uczestniczy w imprezach kulturalnych. Biuro znajduje się w Tomaszowie Maz., w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Św. Antoniego 41, pok. 20, 97-200 Tomaszów Maz., tel. 510-474-862, e-mail: pbirtm@wp.pl.

Zapraszamy we wtorek i piątek od 8:00 do 16:00 oraz w środę od 11:30 do 15:30.

 Karolina Galińska

Specjalista ds. obszarów wiejskich i obsługi Rady Powiatowej

IRWŁ w Tomaszowie Maz