Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Poddębicach

Powiat poddębicki położony jest w północno-zachodniej części województwa łódzkiego. Obejmuje obszar 881,3 km2 i zamieszkuje go około 42.000 mieszkańców. W jego skład wchodzi 6 gmin, w tym dwie gminy miejsko – wiejskie: Poddębice, Uniejów oraz cztery gminy wiejskie: Dalików, Pęczniew, Wartkowice, Zadzim.

Rolnictwo stanowi podstawę gospodarki powiatu  poddębickiego. Użytki rolne zajmują w powiecie 65 tys. ha. Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 8,5 ha. W uprawie roślin specjalnością są uprawy ziemniaka, warzyw, zbóż oraz sady. W hodowli zwierząt  dominuje bydło mleczne, rzeźne i drób. Cennym bogactwem  naturalnym powiatu są wody geotermalne wydobywane w Poddębicach i Uniejowie.

Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Poddębicach liczy 12 osób. Członkami Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie poddębickim są: Gmina Dalików: Mariusz Gortat - delegat na Walne Zgromadzenie IRWŁ, Leszek Chmielecki, Gmina Pęczniew: Krzysztof Bekalarczyk, Piotr Domżał, Gmina Poddębice: Andrzej Lodziński, Robert Leśniewicz, Gmina Uniejów: Paweł Urbaniak, Damian Nita, Gmina Wartkowice: Grzegorz Hajdas, Leonard Świątczak, Gmina Zadzim: Ewa Bednarek  – przewodnicząca Rady Powiatowej IRWŁ (członek Zarządu IRWŁ), Karol Janaszkiewicz.

 Przedstawiciele Rady Powiatowej IRWŁ Izby Rolniczej w powiecie poddębickim biorą  udział w szacowaniach szkód łowieckich wyrządzonych przez dziką zwierzynę, jak również w szacowaniu szkód spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Wydają opinie w sprawie przekwalifikowania gruntów oraz czynnie uczestniczą w ważnych wydarzeniach  gminnych i powiatowych. Posiedzenia Rady odbywają się z udziałem przedstawicieli: ARiMR, KRUS, WIORIN, ŁODR, PIW, ARR i innych instytucji, które udzielają szczegółowych odpowiedzi na tematy interesujące rolników z naszego powiatu.

Należy zaznaczyć, że Rada Powiatowa IRWŁ w Poddębicach wielokrotnie wnioskowała o:

  • Przeanalizowanie rynku mleka i stworzenie warunków dla rozwoju mleczarstwa w gospodarstwach rodzinnych.
  • Zaliczania okresów ubezpieczenia w ZUS do stażu pracy w KRUS.
  • Zmianę procedury uznania, że teren został dotknięty klęską suszy. Niebranie pod uwagę produkcji z ostatnich 3 lat, lecz szacowanie strat rzeczywistych w danym roku itp. 

Największą bolączką rolników z naszego terenu są niskie ceny zbóż, mleka i innych produktów rolnych, co zniechęca do inwestycji  i przejmowania gospodarstw przez młodych następców, a także anomalia pogodowe (susza, wymarznięcia), które znacząco obniżają zbiór plonów. Biuro Rady Powiatowej IRWŁ mieści się w Poddębicach przy ul. Kaliskiej 3/5, 99-200 Poddębice, tel. 510 474 725, mail: poddebice_izbarol@wp.pl

Pracownik biura pomaga rolnikom m.in. w:

  • wypełnianiu  wniosków obszarowych,
  • wniosków o zwrot podatku akcyzowego,
  •  wniosków o dopłatę do zakupu kwalifikowanego materiału siewnego,
  • wniosków klęskowych

Zajmuje się organizacją szkoleń i wyjazdów na wystawy rolnicze oraz dystrybucją prasy rolniczej. W biurze można umówić się na bezpłatną poradę z Radcą Prawnym IRWŁ.

Iwona Sikorska                                                              

Specjalista ds. obszarów wiejskich i obsługi Rady Powiatowej