Refundacja składek przez PEFRON - stanowisko MRiRW

Stanowisko MRiRW w sprawie refundacji składek dla niepełnosprawnych rolników przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych