Rekompensaty do zbóż - jest projekt rozporządzenia

W związku z zamieszczeniem w RCL 22 kwietnia 2024 r. projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który bez konsultacji społecznych od razu został skierowany na Stały Komitet Rady Ministrów, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał do MRiRW uwagi dotyczące rekompensat dla producentów zbóż.

W projekcie rozporządzenia zapisano, że pomoc będzie wypłacana wyłącznie do zboża sprzedanego w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2024 r. Samorząd rolniczy nie może zaakceptować tego zapisu ponieważ pozbawia pomocy rolników, którzy sprzedali zboże po żniwach. Wnosimy o uwzględnienie sprzedaży od sierpnia 2024 r. Różnica w cenach zboża pomiędzy okresem po żniwach a obecnie jest niewielka.

Rekompensatą powinny zostać objęte również sprzedane plony rzepaku i gryki, ponieważ te uprawy również ze względu na sytuację rynkową zmienioną w wyniku działań wojennych osiągały zaniżoną cenę.

W rekompensatach należy uwzględnić również dopłaty do sztuki dużej zwierząt.

W związku z powyższym Zarzad KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Czesława Siekierskiego o uwzględnienie opinii samorządu rolniczego i skierowanie autopoprawki w tym zakresie do RCL.

Źródło: KRIR