RODO - Pomóż rolnikowi - kup jego produkty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi przy ul. Północnej 27/29, NIP 7251512675, (dalej jako „ADO”).
  • ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym/którą można się skontaktować pod adresem mailowym inspektor@alt.com.pl, numerem telefonu 426330174;
  • Pani/Pana dane osobowe zostały uzyskane poprzez dobrowolne ich podanie przez Panią/Pana w celu zamieszenia ogłoszenia handlowego na stronie internetowej http://izbarolnicza.lodz.pl/content/pomóż-rolnikowi-kup-jego-produkty
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zamieszczenia ogłoszenia handlowego w poście "Pomóż rolnikowi - kup jego produkty" na stronie internetowej: http://izbarolnicza.lodz.pl/content/pomóż-rolnikowi-kup-jego-produkty
  • Państwa dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną, a po tym okresie przez okres wymagany przepisami prawa;
  • Osoby fizyczne, których dane dotyczą dysponują m. in. prawem żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu oraz skorzystania z innych praw zgodnych z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej;
  • W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  • W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub uzyskania dodatkowych informacji można się z nami skontaktować pod adresem Łódź ul. Północna 27/29 lub pisemnie na adres 91-420 Łódź ul. Północna 27/29.
  • Powyższa wiadomość ma charakter wyłącznie informacyjny i ma na celu troskę o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.