Rolnictwo ekologiczne w województwie łódzkim

25 października w Centrum Konferencyjnym Rubin w Łodzi odbyła się konferencja na temat: "Rolnictwo ekologiczne w województwie łódzkim - perspektywy rozwoju". Organizatorami konferencji był Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego przy współpracy z Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego. Otwarcia konferencji dokonali Maria Kaczorowska - Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Bronisław Węglewski Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Uczestnicy konferencji mieli okazje wysłuchać wykładów na temat:

"Perspektywy i potencjał innowacji w sektorze rolnictwa ekologicznego i przetwórstwa"  Prelegentem był prof.dr hab. Kazimierz Klima- specjalista w dziedzinie rolnictwa ekologicznego, który prowadzi badania i wykłady z tego zakresu. Jest również wiceprzewodniczącym Rady ds. Rolnictwa Ekologicznego przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Źródła finansowania i sposoby pozyskania środków na działalność ekologiczną i przetwórstwo rolno-spożywcze" wykład o tej tematyce poprowadził dr Jacek Puchała – doktor ekonomii Uniwersytetu Rolniczego w Szczecinie, adiunkt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Posiada on 10 letnie doświadczenie w działaniach służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu, w tym co najmniej 8 letnie doświadczenie we współpracy z Lokalnymi Grupami Działania i samorządami.

O "Prowadzeniu gospodarstw ekologicznych "od produkcji do sprzedaży" opowiadała mgr inż. Dorota Metera- od ponad 30 lat profesjonalnie zajmujaca się rolnictwem ekologicznym. Absolwentka Wydziału Ogrodniczego SGGW, od 2002 r. jest Prezesem Zarządu BIOEKSPERT Sp. z o.o. - jednostki certyfikującej w rolnictwie ekologicznym.  Jest również członkiem Rady do spraw Rolnictwa Ekologicznego przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od 2009 r. jest przedstawicielem polskich organizacji członkowskich i członkiem Rady IFOAM EU Group (International Federation of Organic Agriculture Movements), a od 2016 r. jest Wiceprzewodniczącą tej Rady.

Na konferencji zorganizowano stoiska wystawiennicze, gdzie uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z produktach firm związanych z rolnictwem ekologicznym. 

Przy okazji konferencji odbyły się również wyjazdowe posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ z powiatów łęczyckiego i poddębickiego.