Rolniku ubezpiecz swoje dziecko

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina o możliwości korzystania z ubezpieczenia dla dzieci rolników. Prawie 500 tys. dzieci wiejskich objętych zostało już ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych. Ubezpieczeniem tym objęte są dzieci  od urodzenia do dnia ukończenia 16 roku życia pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno objęte jest ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Odnośnik otwierany w nowym oknie Program grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (.pdf 810,79 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (.pdf 1,07 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Ubezpieczenie dzieci rolników (.pdf 700,06 kB)

(Źródło: MRiRW)