Składka audiowizualna

W związku z trwającymi pracami nad Poselskim projektem ustawy o składce audiowizualnej (druk sejmowy nr 443) Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystapił z w dniu 27 kwietnia 2016 r. do Prezes Rady Ministrów z wnioskiem, aby zwolnienia z opłaty składki obejmowało odrębne liczniki w budynkach gospodarczych gospodarstwa rolnego.

Przepis w obecnym brzmieniu może być również krzywdzący w przypadku prowadzenia przez małżonków dwóch gospodarstw rolnych, np. gdy jedno z gospodarstw jest odziedziczone, lub w przypadku posiadania kilku gospodarstw rolnych z budynkami gospodarczymi w różnych miejscowościach.

 Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, zgłaszając swoje uwagi, uznał za konieczne uwzględnienie przy naliczaniu opłaty audiowizualnej specyfiki budynków do pracy rolników i odpowiednie usankcjonowanie wypracowanych rozwiązań

(Źródło: KRIR)