Spotkanie na temat warunków współpracy w łańcuchu dostaw

W odpowiedzi na wniosek Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza i Prezydenta Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Leszka Hądzlika o pilne zorganizowanie spotkania przedstawicieli rolników – przedstawicieli przetwórców i przedstawicieli sieci handlowych – zobacz >>>, w dniu 21 kwietnia 2016 r. w resorcie rolnictwa zostało zorganizowane spotkanie, celem którego była wymiana poglądów nt. aktualnych warunków współpracy w łańcuchu dostaw towarów rolno-spożywczych oraz działań podejmowanych przez Ministerstwo w tym zakresie.

Gospodarzem spotkania był Sekretarz Stanu w MRiRW Jacek Bogucki. Wzięła w nim udział również wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Bernadeta Kasztelan-Świetlik.

Samorząd rolniczy reprezentował Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski.

Dyskutowano na temat możliwości wdrożenia rozwiązań prawnych regulujących relacje w łańcuchu dostaw towarów rolno-spożywczych, za czym opowiadała się większość uczestników spotkania, szczególnie ze strony rolników i przetwórców.

Za pozostawieniem obecnego systemu i wprowadzenia dobrowolnego kodeksu dobrych praktyk handlowych opowiedziały się organizacje handlowe. W związku z tym, Prezes UOKiK wskazała na niedoskonałości istniejących rozwiązań i możliwości włączenia się tej instytucji w działania zwalczające nieuczciwe praktyki w oparciu o nową ustawę.

Podsumowując spotkanie Wiceminister wskazał, iż:

istnieje potrzeba realizacji inicjatywy ustawodawczej dotyczącej objęcia regulacją wszystkich uczestników łańcucha dostaw, tj. producentów, przetwórców i handlu,

należy równolegle prowadzić prace nad opracowaniem Kodeksu Dobrych Praktyk Handlowych,

powinien podjąć pracę zespół roboczy ds. zwalczania nieuczciwych praktyk, złożony z przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron.

Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski zgłosił chęć udziału przedstawiciela samorządu rolniczego w pracach zespołu roboczego. Podkreślił również konieczność jak najszybszego stworzenia przepisów regulujących łańcuch dostaw, z uwagi na bardzo trudną sytuację w jakiej obecnie znajdują się polscy rolnicy, która spowodowana jest nadprodukcją artykułów rolno-spożywczych w Europie.