Spotkanie przedstawicieli rolników w Urzędzie Wojewódzkim

W dniu 13 marca 2020r. w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi odbyło się spotkanie poświęcone trudnej sytuacji w rolnictwie. Spotkaniu przewodniczyła Pani Bogumiła Kapusta – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Ochrony Środowiska  i Rolnictwa. Z ramienia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  udział wzięli Prezes IRWŁ – Bronisław Węglewski, Małgorzata Gabryelczak – członek Rady Powiatowej  IRWŁ w Łęczycy (reprezentująca branże drobiarską), Janusz Terka – Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Piotrkowie Trybunalskim  (reprezentujący branżę trzody chlewnej) , Jerzy Kuzański – Dyrektor Biura IRWŁ w Łodzi. Podczas spotkania dyskutowano o problemach dotyczących m.in. :

ASF-u w pobliżu granic województwa łódzkiego. W tym celu Wojewoda Łódzki podjął działanie mające na celu zamknięcie przejść na autostradzie A 1, A2 oraz drodze ekspresowej S 8 w celu ograniczenia migracji zwierząt szczególnie dzików będących wektorem wirusa ASF. Zdaniem samorządu rolniczego niewystarczające są działania władz województwa polegające na budowie płotów zabezpieczających przed migracją zwierzyny łownej i leśnej. Aktualnie zostało zbudowane 10,80 km płotu. W celu ograniczenia migracji zwierzyny należy tego typu działania zabezpieczające kontynuować. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego zwraca potrzebę kontynuacji zwiększonego odstrzału dzików w ramach odstrzału sanitarnego redukujące populację. Do zwiększonych odstrzałów będą zaangażowane tzw. grupy zadaniowe np. wojsko, policja.

Ptasiej  grypy  -  6 ognisk na terenie województwa łódzkiego. Bardzo niepokojące zjawisko – wirus ptasiej grypy H5N8 w ciągu 10 dni zaatakował 6 gospodarstw drobiarskich- ferm hodujących kaczki. Rzeczywistość okazała się brutalna. Wirus na teren województwa dotarł przez pisklęta importowane zza granicy bez zachowania zasad bioasekuracji i badań zdrowotności tych piskląt. Strata - to utylizacja 110 tys. kaczek. Samorząd rolniczy zwraca uwagę na potrzebę monitoringu przez Inspekcję Weterynaryjną obrotu pisklętami i obrotu pasz produkowanych dla drobiu i innych zwierząt gospodarskich.

Koronawirus w gospodarstwie rolnym (jak zabezpieczyć gospodarstwo i zwierzęta hodowlane). W ramach działania Sztabu Kryzysowego działającego przy Wojewodzie Łódzkim – jeśli takie zagrożenie wystąpi będą podejmowane odpowiednie działania . Nikt, także zwierzęta hodowlane nie pozostanę bez opieki i nadzoru.

III rok suszy rolniczej – jak  jej  przeciwdziałać. W skali kraju należy podejmować odpowiednie działania związane z przeznaczeniem większej ilości środków na dopłaty do ubezpieczeń rolnych . W bliższej perspektywie czasowej podjąć działania mające na celu zagospodarowanie wody  poprzez małą retencje oraz zwiększyć pulę środków i uprościć procedury  w ramach działania – nawodnienie gospodarstw.  

                                                                                       Jerzy Kuzański

                                                                                                 Dyrektor

                                                                      Biura Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego