Spotkanie w Sejmie RP z Komisarzem KE odpowiedzialnym za bezpieczeństwo środków ochrony roślin

12 maja 2016 r. posłowie z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji do Spraw Unii Europejskiej  i Komisji Zdrowia  spotkają się z Komisarzem ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności panem Vytenis Andrukaitis'em, który przedstawi informację na temat priorytetów Komisji Europejskiej w zakresie zdrowia i ochrony żywności.

Zapewne jednym z ważnych tematów posiedzenia będą trwające badania oceny oddziaływania w zakresie kryteriów identyfikujących tzw. zaburzacze hormonalne stosowane w środkach ochrony roślin.

W związku z planowanym przez Komisję Europejską wycofaniem dużej liczby substancji czynnych środków ochrony roślin Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin oraz Krajowa Rada Izb Rolniczych i inne organizacje rolnicze, wystąpiły 22 lutego 2016 r. do Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Ewy Bieńkowskiej z prośbą o interwencję w tej sprawie (pismo do pobrania>>>).

W odpowiedzi Pani Komisarz poinformowała, że zwróciła uwagę Komisarzowi Andriukaitisowi (odpowiedzialnemu za kryteria) na sygnalizowany przez nas problem, czyli ewentualnego bardzo negatywnego wpływu tej decyzji na polskie rolnictwo. Przesłała mu także polską ekspertyzę nt. skutków ewentualnego wycofania wielu substancji czynnych dla upraw polowych i sadowniczych w Polsce (pismo do pobrania>>>).  

Do Komisarza Andrukaitisa wystąpił również europoseł Czesław Siekierski Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim (wystąpienie do pobrania>>>). Komisarz poinformował, że Komisja finalizuje obecnie ocenę wpływu celem dokonania analizy różnych możliwości definiowania kryteriów dla identyfikacji zaburzaczy hormonalnych. Wśród analizowanych opcji znajdują się możliwości określania kryteriów wprowadzania oceny ryzyka i/lub elementów społeczno-gospodarczych w ramach ustawodawstwa w sprawie środków ochrony roślin.

Komisja jest świadoma potencjalnego wpływu na rolnictwo i handel, jaki mogą mieć przyszłe kryteria, co również odnotowuje Pan w swoim liście. W ramach przeprowadzanej obecnie analizy, uważnej ocenie podlega wpływ na zdrowie, środowisko i gospodarkę, w tym również na sektor rolnictwa.

Decyzja odnośnie kryteriów, które mają być zaproponowane zostanie podjęta przez Kolegium kiedy tylko zakończona zostanie ocena wpływu. Wniosek będzie oparty na definicji Światowej Organizacji Zdrowia i zaprezentowany przed latem 2016 dla późniejszego przyjęcia w ramach właściwych procedur.

W lipcu br. propozycja kryteriów trafi do dyskusji państw członkowskich UE, a w czwartym kwartale br. do Parlamentu Europejskiego. Ostateczna decyzja zostanie więc podjęta jeszcze w tym roku.