Sprawozdanie z działań  RP IRWŁ w Piotrkowie Trybunalskim dotyczących wirusa ASF

28 stycznia 2020r.

Udział Przewodniczącego Janusza Terki i delegatów izby rolniczej na posiedzeniu  Komisji Rozwoju Wsi Ochrony Środowiska Powiatu Piotrkowskiego dotyczącego skutecznej walki z ASF, które przekazali uczestniczącemu w obradach – Robertowi Telusowi Przewodniczącemu Sejmowej Komisji Rolnictwa.

 „...Członkowie Komisji Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowali także Stanowisko Rady Powiatu w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie, które po przyjęciu przez Radę Powiatu, w dniu 30 stycznia 2020 roku, zostanie przesłane do Marszałka Sejmu, Premiera Rządu, Wojewody Łódzkiego, Głównego Lekarza Weterynarii i Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

W Stanowisku czytamy, że Rada Powiatu Piotrkowskiego zwraca się o:

1/ jak najszybszą depopulację dzików;

2/ wprowadzenie odłowów dzików na terenach miejskich, również poza obwodami łowieckimi;

3/ udzielenie producentom trzody chlewnej wsparcia finansowego podczas wprowadzania programu bioasekuracji;

4/ uproszczenie procedur wypłaty odszkodowań za zaniechanie produkcji trzody;

5/ zabezpieczenie programów pomocowych na zmianę kierunku produkcji;

6/ wprowadzenie stałego programu rekompensaty utraconych dochodów dla producentów trzody chlewnej, szczególnie ze stref objętych ograniczeniami;

7/ wypłaty pełnego odszkodowania w przypadku stwierdzenia ogniska w stadzie trzody  chlewnej, które pozytywnie przeszło kontrolę bioasekuracji lub wdrożyło działania  naprawcze;

8/ wzmocnienie kadrowe i finansowe organów inspekcji weterynaryjnej;

9/ wyznaczenie osoby lub podmiotu odpowiedzialnego za zwalczanie wirusa ASF na terenie Powiatu Piotrkowskiego w związku ze specyfiką terenu w zakresie hodowli trzody chlewnej. Podmiot ten powinien działać niezależnie od służb weterynaryjnych.”

Źródło:

https://www.powiat-piotrkowski.pl/index.php?cat=informacje&page=o-asf-na...

31 styczenia 2020r.

Udział przewodniczącego Janusza Terki w spotkaniu zwołanym przez Starostę Powiatu Piotrkowskiego Piotra Wojtysiaka w Powiatowym  Zespole Zarządzania Kryzysowego.

„...W obliczu tej sytuacji w czasie spotkania, w którym wzięli udział samorządowcy, służby weterynaryjne, funkcjonariusze policji i straży pożarnej oraz przedstawiciele rolników, podjęto kolejne ustalenia, m.in:

1. uruchomienia Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego w szczególności w Aleksandrowie, Sulejowie i gminach z największym zagęszczeniem trzody chlewnej, czyli Grabicy, Moszczenicy i Wolborzu,

2. wystąpienia do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o:

a) organizację laboratorium na terenie Powiatu Piotrkowskiego, które będzie wykonywało badania pod kątem ASF, z uwagi na zwiększoną liczbę pobieranych prób do badań

b) organizację, w związku z nową specustawą o ASF, pilnego odstrzału dzików i wsparcia zakupu mobilnej spalarni dla dzików

c) natychmiastowego zamknięcia przejść dla zwierząt wzdłuż drogi ekspresowej S8

szczegółowej informacji przekazywanej hodowcom trzody chlewnej przez samorząd rolniczy o uwarunkowaniach, z jakimi przyjdzie im się zmierzyć, po wprowadzeniu strefy ochronnej. ...”

Źródło: https://www.powiat-piotrkowski.pl/index.php?cat=informacje&page=asf-zbli...

6 lutego 2020r.

Udział Przewodniczącego Janusz Terki, delegatów izby rolniczej oraz rolników ziemi piotrkowskiej – producentów trzody chlewnej w spotkaniu  dotyczącego ASF w Wolborzu z zaproszonymi m.in. Szymonem Giżyńskim – wiceminister rolnictwa i zarazem Pełnomocnik Rządu ds. działań związanych z wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Robertem Telusem – Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poseł Antonim Macierewiczem, Bogdanem Konopko – Główny Lekarz Weterynarii oraz Piotrem Wojtysiakiem – Starostą Powiatu Piotrkowskiego.

Źródło:

https://www.piotrkowski24.pl/od-poniedzialku-zaczna-strzelac/

11 lutego 2020r.

Udział Przewodniczącego Janusza Terki w spotkaniu zorganizowanym prze Starostę Powiatu Piotrkowskiego – Piotra Wojtysiaka z przedstawicielami duńskiej ambasady – Marzeną Dąbrowską-Olewniczak, agrokonsultantem – Bjarnem Vestem.

Przedstawiciele Królestwa Dani, Wójt Gminy Grabica – Krzysztof Kuliński, Powiatowy Lekarz Weterynarii – Paweł Śpiewak wraz z przewodniczącym piotrkowskiej  izby rolniczej – Januszem Terką zwiedzili gospodarstwo rolne hodowców trzody chlewnej oraz omówili aktualną sytuację związaną z zagrożeniem wirusem ASF  piotrkowskich hodowców trzody chlewnej powiatu piotrkowskiego. Spotkanie miało charakter współpracy polsko-duńskiej w produkcji wieprzowiny.

Źródło:

https://www.powiat-piotrkowski.pl/index.php?cat=informacje&page=polsko-d...

13 lutego 2020r.

Udział Przewodniczącego Janusza Terki oraz wszystkich delegatów w posiedzeniu  Rady Powiatowej IRWŁ w Piotrkowie Trybunalskim  oraz omówienie  zakresu terytorialnego wystąpienia wirusa ASF w województwie łódzkim.

W posiedzeniu udział wzięli : Przewodniczący PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim – Cezary Szadkowski, który poinformował o ilościach odstrzelonych dzików w poszczególnych KŁ oraz Inspektor Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim – Izbella Wójtowicz-Olczyk, która omówiła działania dot. odstrzałów sanitarnych  dzików na terenie powiatu piotrkowskiego.

Elżbieta Komar

Biuro Powiatowe IRWŁ w Piotrkowie Trybunalskim