Sprawozdanie z finałów wojewódzkich konkursu na rymowankę i konkursu plastycznego pt. „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”

5 czerwca 2024 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi odbyły się rozstrzygnięcia etapów wojewódzkich dwóch konkursów:

- V Ogólnopolskiego Konkursu Dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy” pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki;

- XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pt. „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”, nad którym honorowy patronat objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Spotkanie prowadził dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi Michał Jodłowski. Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród swoją obecnością zaszczycili:

starszy brygadier Radosław Pełka - zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, gospodarz spotkania, Marcin Grzelak, Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi,

Andrzej Stępień, dyrektor Łódzkiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Andrzej Karniszewski, dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Beata Rzewuska, p.o. dyrektora Biura Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Agnieszka Hermel, Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, Leszek Bar, dyrektor sprzedaży AGRO Ubezpieczenia TUW w Łodzi, Przemysław Jaszczak, dyrektor Oddziału Terenowego Krajowej Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi, Rafał Bieniek reprezentujący Łódzkiego Kuratora Oświaty,

komisarz Grzegorz Mikołajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Na finał przyjechało 3 laureatów konkursu na rymowankę i 17 laureatów konkursu plastycznego wraz z rodzicami, nauczycielami i członkami rodzin.

W Konkursie na rymowankę z terenu całego województwa łódzkiego zgłoszono ogółem 137 prac. Po dokonaniu oceny rymowanek spełniających wymogi formalne, zgodnie z regulaminowymi kryteriami stwierdzono, że laureatami zostali:   

I miejsce – Emilia Biedrzycka, zam. Nowe Szwejki, gm. Sadkowice

II miejsce – Tomasz Kolanek, zam. Szynkielów, gm. Konopnica

III miejsce – Zuzanna Malesa, zam. Winna Góra, gm. Słupia

Nagrody w konkursie na rymowankę ufundowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Kuratorium Oświaty w Łodzi.

W dalszej części spotkania rozstrzygnięto XIV edycję konkursu plastycznego dla dzieci. W województwie łódzkim konkurs plastyczny był podzielony na 19 rejonów, obejmujących zasięgiem 19 Placówek Terenowych KRUS. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych:

I grupa – klasy 0-III szkoły podstawowej,

II grupa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej.

Głównymi celami konkursu były:

- promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich,

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie,

- rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych.

W bieżącym roku, w konkursie wzięła udział rekordowa liczba 4 464 uczniów ze 158 szkół podstawowych z naszego województwa.

Komisja wojewódzka, w skład której wchodzili przedstawiciele Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach i Oddziału Terenowego KOWR w Łodzi miała bardzo trudne zadanie. Wszystkie oceniane prace prezentowały wysoki poziom zarówno pod względem merytorycznym (treści, przesłania) jak również pod względem jakości wykonania, techniki i pomysłowości. Ocenie poddano po 57 prac z każdej z dwóch grup wiekowych (po 3 prace z każdego z 19 etapów regionalnych). Ostatecznie komisja postanowiła nagrodzić i wyróżnić w etapie wojewódzkim po 10 uczniów w każdej z dwóch kategorii wiekowych:

Laureatami w I grupie wiekowej (klasy 0–III), zostali:

I miejsce – Milena Wawrzyniak, uczennica klasy II Szkoły Podstawowej w Goszczanowie

II miejsce – Jakub Folta, uczeń klasy III Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie

III miejsce – Natan Krawczyk, uczeń klasy III Szkoły Podstawowej w Woli Wiązowej

Komisja ustaliła także, że w I grupie wiekowej:

IV miejsce zajęła Julia Pazdej, uczennica klasy I Szkoły Podstawowej w Mokrsku

V miejsce zajął Miłosz Krawczyk, uczeń klasy I Szkoły Podstawowej w Seligowie

Wyróżnienia w I grupie wiekowej otrzymali:

•    Fabian Augustyniak z kl. II Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach

•    Faustyna Strugała z kl. II Szkoły Podstawowej w Chróścinie

•    Miłosz Urbański z kl. 0 Szkoły Podstawowej w Koźlu

•    Zofia Leniewska z kl. II Szkoły Podstawowej w Skomlinie

•    Aleksandra Górska z kl. II Szkoły Podstawowej w Janisławicach

Laureatami w II grupie wiekowej (klasy IV–VIII) zostali:

I miejsce – Oktawian Kołodziejski, uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej w Wiadernie

II miejsce – Nadia Muras, uczennica klasy VII Szkoły Podstawowej w Nowych Zdunach

III miejsce – Oliwier Ornaf, uczeń klasy VIII Szkoły Podstawowej w Dłutowie

 

Komisja ustaliła także, że w II grupie wiekowej:

IV miejsce zajęła Joanna Perka, uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej w Żelechlinku

V miejsce zajęła Antonina Smela, uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej w Pątnowie

 

Wyróżnienia w II grupie wiekowej otrzymali:

•    Paweł Ślęzak z kl. V Szkoły Podstawowej w Jakubicach

•    Natalia Major z kl. V Szkoły Podstawowej w Błędowie

•    Lena Jęcek z kl. IV Szkoły Podstawowej w Skotnikach

•    Sebastian Przybysz z kl. IV Szkoły Podstawowej nr 7 w Kutnie

•    Patrycja Staniak z kl. IV Szkoły Podstawowej w Makowie z filią w Świętem

 

Należy podkreślić, że uznanie centralnej komisji konkursowej za prace plastyczne zdobyło czworo dzieci z województwa łódzkiego. W I grupie wiekowej nagrodzony został Jakub Folta natomiast w II grupie wiekowej: Oliwier Ornaf, Oktawian Kołodziejski i Nadia Muras. Wyróżnieni w etapie centralnym odbiorą nagrody 14 czerwca w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie.

 

Po uroczystym podsumowaniu konkursów i wręczeniu nagród, przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przeprowadził pogadankę na temat bezpieczeństwa podczas wakacji. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem zarówno dzieci jak i dorosłych, którzy w skupieniu słuchali cennych informacji na temat bezpiecznych zachowań w czasie letniego wypoczynku. Na zakończenie dzieci i opiekunowie mieli możliwość obejrzenia sprzętu i pojazdów strażackich.

Głównym organizatorem konkursu plastycznego w województwie łódzkim był Oddział Regionalny KRUS w Łodzi. Współorganizatorami i fundatorami nagród były Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Łódzki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Kuratorium Oświaty w Łodzi, AGRO Ubezpieczenia, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Patronat medialny nad etapem wojewódzkim konkursu objęły miesięczniki „RADA” i „W Nowej Roli”.

Przemysław Kraska KRUS Oddział w Łodzi